Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Remnant-c en TG geassocieerd met MACE in hoog CV risico individuen met overgewicht of obesitas

Remnant Cholesterol, Not LDL Cholesterol, Is Associated With Incident Cardiovascular Disease

Literatuur - Castañer O, Pintó X, Subirana I, et al. - J Am Coll Cardiol. 2020, 76 (23) 2712–2724, doi.org/10.1016/j.jacc.2020.10.008

Introductie en methoden

Dyslipidemie wordt beschouwd als een oorzaak van lipiden-afhankelijk residueel risico, onafhankelijk van LDL-c [1-4]. Het is vaak aanwezig in patienten met diabetes, overgewicht en obesitas, metabool syndroom en nierfalen. Het lipidenprofiel van patienten met atherogene dyslipidemie wordt gekenmerkt door: 1) verhoging in triglyceriden opgeslagen in triglyceride-rijke lipoproteïnen (TRLs); 2) lage concentratie HDL-c; 3) hoge concentratie van kleine, hoge dichtheid LDL partikels. Al deze factoren zijn geassocieerd verhoogd CVD risico [5-7].

Er is gesuggereerd dat opstapeling in de arteriële wand van remnant cholesterol (en niet van triglyceriden – deze kunnen makkelijk worden omgezet) mogelijk een causale rol speelt in atherosclerotisch CVD, vergelijkbaar met LDL-c [8]. In atherogene dyslipidemie, zijn TRLs meer aanwezig, groter en bevatten ze meer cholesterol in absolute term dan LDL-c. In observationele en genetische studies is remnant-cholesterol (remnant-c) inhoud met CV events en totale mortaliteit geassocieerd [6,8,9]. Maar data over populaties met overgewicht, obesitas en diabetes zijn beperkt, als ook data van Mediterrane cohorten.

Deze studie onderzocht de associatie van triglyceriden en TRLs met CV uitkomsten in het PREDIMED cohort.

De PREDIMED studie was een multicenter, gerandomiseerde klinische trial dat de effectiviteit van MedDiets verrijkt met extra-vierge olijfolie of gemengde noten vergeleek met een controle dieet voor de primaire preventie van CVD.

Deelnemers in de PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) trial [10] hadden een hoge prevalentie van diabetes, obesitas en metabool syndroom. De huidige studie includeerde 6901 mannen (55-80 jaar) en vrouwen (60-80) uit de gemeenschap met een T2DM diagnose of ≥3 CVD risicofactoren: huidig roken; hypertensie; LDL-c niveau >4.14 mmol/L of gebruik van lipidenverlagende middelen, HDL-c<1.29 mmol/L voor vrouwen of <1.03 voor mannen; BMI >25 kg/m2; of family geschiedenis van CHD. Samples van nuchter bloed en urine warden op baseline verkregen. Remnant-c werd berekend als totaal cholesterol min LDL-c min HDL-c. Het primaire eindpunt was een samenstelling van majeure nadelige cardiovasculaire events (MACEs), bestaande uit myocardinfarct, beroerte, of CV sterfte. Mediane follow-up was 4.8 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een trial in een primaire preventie setting met hoge prevalentie van diabetes en obesitas in hoog CV risico deelnemers waren triglyceriden en remnant-c, maar niet LDL-c en HDL-c, geassocieerd met MACE. De auteurs concludeerden: ‘Remnant-c zou moeten worden beschouwd als een behandeldoel dat de voorkeur zou moeten krijgen in deze populatie. Gerandomiseerde gecontroleerde trials met harde CV uitkomsten zijn nodig om het voordeel van interventies gericht op het verlagen van remnant-c te vergelijken met standaard cholesterolverlagende therapie, vooral wanneer LDL-c streefwaarden zijn behaald’.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: