Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vergelijkbaar risico op NACE bij vergelijking twee P2Y12-remmers in patiënten met ACS na PCI

Association of Ticagrelor vs Clopidogrel With Net Adverse Clinical Events in Patients With Acute Coronary Syndrome Undergoing Percutaneous Coronary Intervention.

Literatuur - You SC, Rho Y, Bikdeli B, et al. - JAMA. 2020;324(16):1640-1650. doi:10.1001/jama.2020.16167

Introductie en methoden

De P2Y12-remmer ticagrelor is een krachtigere plaatjesremmer dan clopidogrel [1]. Richtlijnen van de ACC, AHA, ESC en EACTS bevelen ticagrelor in combinatie met aspirine aan voor patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) [2,3]. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de PLATO trial, die heeft aangetoond dat ticagrelor, vergeleken met clopidogrel, effectiever was bij patiënten met ACS [4-7]. In dit onderzoek werd de werkzaamheid van ticagrelor echter niet waargenomen bij patiënten uit Noord-Amerika en Azië [8]. Ook zijn twijfels ontstaan over de veiligheid, nadat ticagrelor geïnduceerde dyspneu en toegenomen hemorrhagische events waargenomen werden na gebruik van ticagrelor in de dagelijkse praktijk [9].

Deze studie onderzocht de associatie van ticagrelor (n=31290) in vergelijking met clopidogrel (n=31290) met klinische uitkomsten in patiënten uit de Verenigde Staten en Zuid-Korea die gediagnosticeerd waren met ACS en PCI ondergingen.

Deze retrospectieve cohort studie maakte gebruik van de databases gebaseerd op electronische gezondheidsdossiers (EHR), US Optum EHR (n=32828) en US IQVIA Hospital (n=7996) uit de Verenigde Staten en de database van landelijke claims Health Insurance Review and Assessment service (HIRA; n=21756) uit Zuid-Korea. Volwassen patiënten (≥20 jaar) die voor het eerst een PCI ondergingen na een ACS diagnose werden voor deze studie geselecteerd. De indexdatum was de datum van PCI. Patiënten werden gematcht met behulp van een grootschalige propensity score algoritme, wat resulteerde in 31290 gematchte paren. De primaire uitkomst was netto nadelige klinische events (NACE) dat ischemische events (terugkerend acuut MI, revascularisatie of ischemische beroerte) en hemorragische events (hemorragische beroerte of gastro-intestinale bloeding) van de indexdatum tot 1 jaar na PCI omvatte. Secundaire uitkomsten waren een bredere definitie van NACE (NACE of mortaliteit), mortaliteit door alle oorzaken, samengestelde ischemische events, samengestelde hemorrhagische events, en individuele uitkomsten van het primaire eindpunt binnen 1 jaar. Het 1-jaar risico op dyspneu werd eveneens geëvalueerd. Een post-hoc analyse voor CV-gerelateerde mortaliteit en MACE (CV sterfte, terugkerend acuut MI, en beroerte) werd uitgevoerd met gebruik van alleen de US Optum EPD en Zuid-Koreaanse HIRA databases. Follow-up periode was van november 2011 tot maart 2019.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Het risico op NACE in patiënten behandeld met ticagrelor was vergelijkbaar met het risico in patiënten met clopidogrel voor patiënten uit de VS en Zuid-Korea, die een eerste PCI ondergingen na ACS diagnose. Patiënten met ticagrelor hadden een hoger risico op een hemorragische beroerte of gastrointestinale bloeding en dyspneu vergeleken met patiënten die clopidogrel kregen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: