Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

VLDL cholesterol verklaart helft van MI risico van apoB-bevattende lipoproteïnen

VLDL Cholesterol Accounts for One-Half of the Risk of Myocardial Infarction Associated With apoB-Containing Lipoproteins

Literatuur - Balling M, Afzal S, Varbo A, et al. - J Am Coll Cardiol 2020;76:2725–35, doi.org/10.1016/j.jacc.2020.09.610

Introductie en methoden

Hoewel veel observationele en genetische studies hebben aangetoond dat hogere niveaus van triglyceride-rijke remnants of very low-density lipoproteïnen (VLDL) geassocieerd zijn met verhoogd risico op ASCVD [1-6], is het mechanisme van de relatie niet volledig duidelijk. Er is gesuggereerd dat triglyceride-rijke remnants de arteriële wand passeren en hydrolyse van triglyceriden kunnen inflammatie induceren in de intima wat resulteert in atherosclerose en ASCVD. Gerandomiseerde klinische trials die triglyceride-verlagende therapieën onderzochten hebben tegenstrijdige bevindingen aangetoond [7-11].

Deze studie onderzocht welk gedeelte van myocardinfarct (MI) risico door apoB-bevattende lipoproteïnen veroorzaakt kan worden door VLDL cholesterol en triglyceriden. Metingen van plasma apoB en cholesterol en triglyceride inhoud van VLDL, IDL en LDL werden gebruikt van 25.480 individuen in de Copenhagen General Population studie.

De Copenhagen General Population Study is een lopende studie gestart in 2003 en is een cohort dat de algemene populatie weergeeft. Deze analyse sloot individuen met MI voorafgaand aan baseline en diegenen die lipidenverlagende therapie ontvingen uit. Cholesterol en triglyceride inhoud van VLDL, IDL en LDL werden gemeten met gebruik van NMR spectroscopie platform. Lipoproteïne(a) was geïncludeerd in LDL. Mediane follow-up was 11 jaar (bereik van 0 tot 13 jaar).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Cholesterol in VLDL verklaarde 50% van het risico in de associatie tussen apoB-bevattende lipoproteïnen en MI, terwijl VLDL triglyceriden niet bijdroegen aan dit risico.

Referenties

Toon referenties

Find this article online at J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: