Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2 remmer verlaagt totale CVD last in patienten met T2DM en ASCVD

Effects of empagliflozin on first and recurrent clinical events in patients with type 2 diabetes and atherosclerotic cardiovascular disease: a secondary analysis of the EMPA-REG OUTCOME trial

Literatuur - McGuire DK, Zinman B, Inzucchi SE, et al. - Lancet Diabetes Endocrinol 2020; 8: 949–59, doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30344-2

Introductie en methoden

In de EMPA-REG OUTCOME trial verlaagde behandeling met empagliflozine het risico op majeure nadelige CV events (MACE), een samenstelling van tijd tot eerste event van CV sterfte, niet-fatale MI of niet-fatale beroerte, in vergelijking met placebo in patienten met type 2 diabetes en vastgesteld atherosclerotische CVD (RR 0.86, 95%CI: 0.74-0.99,P=0.038) [1]. Bovendien toonden secondaire analyses dat empagliflozine risico op CV en totale sterfte, ziekenhuisopname voor hartfalen en ontwikkeling van diabetische nierziekte verlaagde [2,3].

Analyses van totale events (eerste plus terugkerende events) worden steeds vaker gebruikt omdat ze de totale morbiditeitslast weergeven. Deze vooraf gespecificeerde analyse onderzocht de effecten van empagliflozine op totale CV events in de EMPA-REG OUTCOME trial.

De EMPA-REG OUTCOME trial was een placebo-gecontroleerde gerandomiseerde trial die het effect van empagliflozine (10 mg en 25 mg) vs placebo in 7020 patienten onderzocht. Patienten die in aanmerkingen kwamen waren ≥18 jaar, hadden T2DM, HbA1c van 7-10%, prevalente CVD en eGFR ≥30 mL/min/1.73 m2. Primaire uitkomst van de trial was MACE, een samenstelling van sterfte door alle oorzaken, niet-fatale MI of niet-fatale beroerte. Belangrijkste secundaire uitkomst was 4-punts MACE, waaronder ook ziekenhuisopname voor onstabiele angina. Mediane follow-up was 3.2 (2.2-3.6) jaar in de gepoolde empagliflozine-groep en 3.1 (2.2-3.5) jaar in de placebogroep.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze secundaire analyse van de EMPA-REG OUTCOME trial verlaagde empagliflozine totale uitkomstevents (eerst plus terugkerende events) in vergelijking met placebo in patienten met T2DM en ASCVD. Risico op totale events van MACE, 4-punts MACE, coronaire hartziekte uitkomsten, HF uitkomsten en ziekenhuisopname door alle oorzaken werden verlaagd door empagliflozine in vergelijking met placebo.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Lancet Diabetes Endocrinol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: