Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effect van SGLT2i op hemodynamica in patiënten met HFrEF

Effect of Empagliflozin on Hemodynamics in Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction

Literatuur - Omar M, Jensen J, Frederiksen PH, et al. - J Am Coll Cardiol. 2020;76:2740-2751, doi: 10.1016/j.jacc.2020.10.005.

Introductie en methoden

SGLT2 remming verbetert significant CV uitkomsten bij patiënten met type 2 diabetes met of zonder een voorgeschiedenis van HF [1-4]. Ook lieten uitgebreide studies in patiënten met HFrEF die een SGLT2i behandeling kregen een risicoreductie zien in CV sterfte en ziekenhuisopname voor HF [5,6]. Het mechanisme van SGLT2i dat leidt tot verbeterde CV uitkomsten blijft echter onbekend. Op basis van preklinische data zijn mogelijke hypothetische mechanismen voor deze positieve uitkomsten omgekeerde cardiale remodellering, wijzigingen in plasmavolume, myocardiale omschakeling van substraat en effecten op myocardiale mitochondriale functie [7-9].

Verhoogde linker ventriculaire (LV) vullingsdruk die samen voorkomt met onvoldoende cardiale output (CO) in rust of tijdens inspanning is een kenmerk van HFrEF [10]. Zo geeft de relatie tussen LV vullingsdruk en CO inzicht in de hemodynamische aanpassingen van het hart tijdens inspanningen. Deze studie onderzocht de effecten van SGLT2i behandeling op hemodynamica bij patiënten met HFrEF door de ratio pulmonale capillaire wiggedruk (PCWP) tot de cardiale index (CI) in rust en tijdens inspanning te onderzoeken.

Deze studie is onderdeel van de door onderzoekers geïnitieerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde trial Empire HF. Patiënten met HFrEF werden van 6 maart 2018 tot 10 september 2019 in het Odense Universitair Ziekenhuis, Odense, Denemarken geïncludeerd. Patiënten met stabiel HFrEF, New York Heart Association (NYHA) functionele klasse II tot III symptomen en LVEF ≤40% werden geselecteerd. Patiënten (n=70; 18 tot 85 jaar) werden, bovenop de standaard HF-behandeling van de patiënt, gerandomiseerd (1:1) naar empagliflozine (10 mg eenmaal daags) of gematchte placebo. Patiënten ondergingen een rechter hartkatheterisatie (RHC) tijdens rust en inspanning om de PCWP te meten en transthoracale echocardiografie om het LV volume bij rust te bepalen. PCWP werd bepaald als het gemiddelde van ≥3 hartcycli in rust en >10 hartcycli tijdens inspanning. Om de CI te berekenen werd de CO gedeeld door het lichaamsoppervlak. De primaire uitkomst was de PCWP/CI ratio bij maximale inspanning na 12 weken follow-up. Secundaire eindpunten omvatten de verandering in PCWP en CI ratio tussen de empagliflozine- en placebogroep en de individuele componenten tijdens alle inspanningsfasen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De door onderzoekers geïnitieerde studie toonde aan dat 12 weken behandeling met empagliflozine bij patiënten met HFrEF geen effect had op de PCWP/ratio in rust of tijdens inspanning vergeleken met placebo. Er was echter een significant behandeleffect van empagliflozine op PCWP tijdens alle fasen van inspanning, wat suggereert dat deze patiënten mogelijk een vermindering in LV druk hebben.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: