Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Grotere proportie zware fysieke activiteit geassocieerd met lagere mortaliteit

Association of Physical Activity Intensity With Mortality A National Cohort Study of 403 681 US Adults

Literatuur - Wang Y, Nie J, Ferrari G et al., - JAMA Intern Med 2020, doi:10.1001/jamainternmed.2020.6331

Introductie en methoden

De 2018 fysieke activiteit richtlijn voor Amerikanen beveelt ten minste 150 tot 300 minuten per week fysieke activiteit met matige intensiteit (MPA) aan, en 75 tot 150 minuten per week fysieke activiteit met zware intensiteit (VPA), of een equivalente combinatie van MPA en VPA [1]. De aanbeveling in de richtlijn is gebaseerd op de aanname dat voor sommige gezondheidsuitkomsten VPA geassocieerd is met grotere voordelen dan MPA [1,2]. Maar het blijft onduidelijk of voor dezelfde hoeveelheid totaal MVPA, VPA geassocieerd is met grotere voordelen in vergelijking met MPA.

Deze studie onderzocht of VPA geassocieerd is met grotere sterfte risicoreductie in vergelijking met MPA, voor dezelfde hoeveelheid van totale fysieke activiteit (gedefinieerd als totaal MVPA). In meer detail, de associatie van de proportie VPA van totaal MVPA met sterfte door alle oorzaken, CVD sterfte en kanker sterfte werd onderzocht.

Data van de National Health Interview Survey (NHIS), een jaarlijks nationaal cross-sectioneel onderzoek van burgerlijke deelnemers uit de VS, van 17 cross-sectionele rondes uitgevoerd van 1997 tot 2013 werden gebruikt. Follow-up was tot 13 december 2015. Na uitsluiting van diegenen met ontbrekende data over fysieke activiteit, diegenen met handicaps of niet in staat om matige of zware fysieke activiteit uit te voeren of met een diagnose van hartziekte, beroerte of kanker op baseline werden 403,681 deelnemers geïncludeerd. Mediane follow-up was 10.1 jaar (IQR 5.4-14.6).

Fysieke activiteit werd gemeten door 2 sets van vragen over frequentie en duur van fysieke activiteit met lichte intensiteit of MPA; en VPA. Totale fysieke activiteit (gedefinieerd als totale MVPA in minute per week ) werd berekend als MPA (min per week) + [2 x VPA (min per week)]. Proportie VPA van totale fysieke activiteit werd als volgt berekend: VPA x 2/MPVA x 100%.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een nationaal representatief cohort van VS volwassenen was een grotere proportie van VPA tot MVPA (dezelfde totale fysieke activiteit) geassocieerd was met grotere sterfte risicoreductie. Deelnemers met 150-299 min per week MPA en 150 min per week of meer VPA hadden de het laagste risico op sterfte door alle oorzaken. De auteurs suggereren dat clinici en publieke gezondheidsinterventies zouden moeten adviseren over de mogelijke voordelen die geassocieerd zijn met VPA om gezondheid van de populatie te maximaliseren.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Intern Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: