Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lager risico op HF ziekenhuisopnames met ijzer carboxymaltose in patiënten met ijzertekort, gestabiliseerd na acuut HF

Ferric carboxymaltose for iron deficiency at discharge after acute heart failure: a multicentre, double-blind, randomised, controlled trial.

Literatuur - Ponikowski P, Kirwan BA, Anker SD, et al. - Lancet. 2020;396:1895-1904. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32339-4. Epub 2020 Nov 13.

Introductie en methoden

IJzertekort bij patiënten met acuut hartfalen komt vaak voor en wordt geassocieerd met een slechte uitkomst [1-5], onafhankelijk van anemie. Twee gerandomiseerde klinische trials (FAIR-HF en CONFIRM-HF) hebben aangetoond dat intraveneus (IV) ijzer carboxymaltose (FCM) symptomen, bewegingsvermogen en kwaliteit van leven verbeterde bij patiënten met HFrEF en een tekort aan ijzer [6,7]. En een meta-analyse liet zien dat FCM therapie in deze patiënten geassocieerd was met verminderde totale HF ziekenhuisopnames en CV sterfte [8]. Het effect van FCM behandeling op uitkomsten van CV sterfte of HF ziekenhuisopname bij patiënten met een ijzertekort die werden opgenomen in het ziekenhuis voor acuut HF is echter niet prospectief onderzocht.

Deze studie onderzocht het effect van IV FCM of placebo op morbiditeit en mortaliteit bij patiënten met ijzertekort na een ziekenhuisopname voor acuut HF.

De AFFIRM-AHF was een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial die patiënten met acuut HF, LVEF<50% en ijzertekort includeerde tussen 21 maart 2017 en 30 juli 2019. IJzertekort werd gedefinieerd als serum ferritine < 100 ng/mL of 100-299 ng/mL met transferrine saturatielevels <20%. Patiënten (n=1132) werden gerandomiseerd (1:1) om FCM of placebo te ontvangen kort voor ontslag uit het ziekenhuis. De tweede dosis werd in week 6 gegeven. Een vervolgbehandeling met FCM werd op week 12 en 24 gegeven aan patiënten met aanhoudend ijzertekort. De werkzaamheid en veiligheid werden in week 4, 12, 36 en 52 beoordeeld. De primaire uitkomst was een samenstelling van totale HF ziekenhuisopnames en CV sterfte tot 52 weken na randomisatie. Secundaire uitkomsten waren de samenstelling van totale CV ziekenhuisopnames en CV sterfte, totale HF ziekenhuisopnames, CV sterfte, totale CV ziekenhuisopname, en de samenstelling van tijd tot eerste HF ziekenhuisopname of CV sterfte, en dagen verloren als gevolg van HF ziekenhuisopname of CV sterfte. De follow-up was 52 weken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Patiënten met ijzertekort en acuut HF die behandeld werden met IV FCM werden minder vaak vanwege HF opgenomen in het ziekenhuis in vergelijking met diegenen die placebo kregen. De FCM behandeling had geen effect op CV sterfte.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Lancet

Deel deze pagina met collega's en vrienden: