Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Een overzicht van de wereldwijde last van CVD en risicofactoren vanaf 1990 tot 2019

Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors, 1990-2019: Update From the GBD 2019 Study

Literatuur - Roth GA, Mensah GA, Johnson CA, et al. - J Am Coll Cardiol. 2020;76:2982-3021. doi: 10.1016/j.jacc.2020.11.010.

Introductie en methoden

Hart- en vaatziekten (CVDs), voornamelijk ischemische hartziekten (IHD) en beroerte, blijven een belangrijke oorzaak van mortaliteit en stijgende kosten in de gezondheidszorg [1,2].

In dit artikel wordt de omvang van totale CV last in kaart gebracht, samen met de onderliggende oorzaken van CV sterfte en gerelateerde risicofactoren op globaal, regionaal en nationaal niveau van 1990 tot 2019 aan de hand van schattingen van de Global Burden of Disease (GBD) Study 2019.

De GBD is een jaarlijks geupdatete multinationale samenwerkingsonderzoeksstudie die een schatting maakt van de bevolkingsgezondheid in de tijd en is ontworpen om consistente vergelijkende analyses te maken naar leeftijd en geslacht en van verschillende regio's. Het onderzoek gebruikt standaard epidemiologische data zoals incidentie, prevalentie, sterfte en gezondheidsrisico om schattingen te kunnen maken voor 204 landen en grondgebieden van 1990 tot 2019 [3].

Belangrijkste resultaten

CARDIOVASCULAIRE ZIEKTEN:

Totale CVDs

Ischemische hartziekte (IHD)

Beroerte

Hypertensieve hartziekte (HHD)

Atriumfibrilleren (AF) en atriumflutter (AFL)

AANPASBARE FACTOREN:

Systolische bloeddruk (SBP)

Theoretisch minimaal risicoblootstellingniveau (TMREL) is door de GBP 2019 gedefinieerd als het blootstellingsniveau dat het risico op populatieniveau minimaliseert. Voor SBP is deze waarde ingesteld op ≥110 tot 115 mm Hg.

Nuchter plasmaglucose

Hoog nuchter plasmaglucose is gedefinieerd als een plasmaglucoseconcentratie boven een TMREL van 4.8-5.4 mmol/L.

Low-density lipoprotein cholesterol (LDL-c)

Hoog LDL-c is gedefinieerd door een TMREL van LDL-c boven 0.7-1.3 mmol/L.

Body Mass Index (BMI)

Een hoog BMI is gedefinieerd door een TMREL boven de 20-25 kg/m² voor volwassenen en bovengewicht voor kinderen.

Conclusie

De wereldwijde CVD last is in bijna alle regio's buiten de hoge inkomenslanden verhoogd. De stijging werd grotendeels toegeschreven aan de vergrijzing van de bevolking en de bevolkingsgroei. CVD last die toe te schrijven is aan risicofactoren zoals SBP, BMI en dieetrisico’s een bijdrage was wereldwijd ook gestegen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: