Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Absoluut risico op MI en ASCVD het hoogst bij 70-100 jarigen met verhoogd LDL-c

Elevated LDL cholesterol and increased risk of myocardial infarction and atherosclerotic cardiovascular disease in individuals aged 70–100 years: a contemporary primary prevention cohort

Literatuur - Mortensen MB & Nordestgaard BG., - Lancet. 2020 Nov 21;396(10263):1644-1652. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32233-9.

Introductie en methoden

LDL-c is geassocieerd met de ontwikkeling van atherosclerose en is het primaire behandeltarget in Europese en Amerikaanse richtlijnen [1,2]. Studies in historische cohorten hebben laten zien dat de associatie van verhoogd cholesterol met klinische events verdwijnt bij mensen ouder dan 70 jaar [3-6]. Deze studies werden echter uitgevoerd in cohorten die patiënten tot 40-50 jaar geleden includeerden. Sinds die tijd is de preventie en behandeling van atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen (ASCVD) veranderd en is de levensverwachting toegenomen [7]. Deze studie onderzocht de associatie van verhoogd LDL-c met MI- en ASCVD-risico in een hedendaags primair preventiecohort.

Data voor deze studie werden verkregen van 91,131 personen die tussen november 2003 en februari 2016 deelnamen aan de Copenhagen General Population Study (CGPS). Dit cohort weerspiegelt de algemene Deense bevolking van 20-100 jaar. Deelnemers hadden geen ASCVD of diabetes op baseline en gebruikten geen statines. Het risico op MI (fataal en niet-fataal) en ASCVD (MI, fatale coronaire hartziekte en niet-fatale of fatale ischemische beroerte) per 1.0 mmol/L LDL-c-toename werd bepaald in de totale populatie en gestratificeerd naar leeftijdsgroepen (20-49, 50-59, 60-69, 70-79 en 80-100 jaar). MI- en ASCVD-event rates per 1000 persoonsjaren werden bepaald bij individuen gestratificeerd naar leeftijdsgroepen en LDL-c-niveaus (<2.0, 2.0-2.9, 3.0-3.9, 4.0-4.9, en ≥5.0 mmol/L). NNT in 5 jaar werd berekend om het potentiële effect van LDL-c-verlaging te schatten om één event te voorkomen door middel van statinetherapie met matige intensiteit in de verschillende leeftijdsgroepen (uitgaande van een relatieve risicoreductie van 30% voor MI en een relatieve risicoreductie van 22% voor ASCVD). Gemiddelde follow-up was 7.7 (SD 3.2) jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie in een hedendaags cohort toonde aan dat verhoogd LDL-c geassocieerd is met een hoger absoluut risico op MI en ASCVD bij mensen van 70-100 jaar vergeleken met mensen van 20-69 jaar. Bovendien was de geschatte NNT in 5 jaar om één MI- of ASCVD-event te voorkomen lager bij mensen van 70-100 jaar in vergelijking met jongere personen. Deze resultaten zijn belangrijk voor het bepalen van preventieve strategieën gericht op het verminderen van MI- en ASCVD-events bij ouderen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op de website van the Lancet Bekijk de video met prof. Nordestgaard over deze studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: