Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Drinken van alcohol verhoogt risico op incident AF

Alcohol consumption, cardiac biomarkers, and risk of atrial fibrillation and adverse outcomes

Literatuur - Csengeri D, Sprünker N, Di Castelnuovo A et al., - Eur Heart J. 2021 Jan 13;ehaa953. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa953.

Introductie en methoden

Er is tegenstrijdig bewijs over de relatie tussen alcoholconsumptie en incident atriumfibrilleren (AF) [1-6]. Vooral bij personen met een laag alcoholgebruik is de associatie onduidelijk. Deze studie onderzocht de relatie tussen alcoholgebruik en incident AF in een groot gepoold gemeenschap-gebaseerd Europees cohort.

In deze analyse werden data van 100,092 deelnemers die geen AF op baseline hadden uit vijf gemeenschap-gebaseerd cohorten (DAN-MONICA, FINRISK, Moli-sani, Tromsø en Noord-Zweden) gebruikt. De gemiddelde leeftijd was 47.8 (spreiding 24-97) jaar op baseline, 51.7% was vrouw. Met behulp van voedselfrequentievragenlijsten werd aan de deelnemers gevraagd hoe vaak ze wijn, bier en sterke drank dronken. Aangenomen werd dat 120 ml wijn, 330 ml bier of 40 ml sterke drank 12 g alcohol bevatte. Hazard ratio's voor incident AF werden berekend met behulp van continue alcoholvariabelen (aantal glazen/dag of hoeveelheid alcohol in gram/dag). Daarnaast werden HR's voor incident AF bepaald voor categorieën van alcoholgebruik (voormalige drinker, levenslange niet-drinkers, [0 g/dag, referentiegroep], gelegenheidsdrinker [<1 g/dag], 1-12 g/dag, 12.1–24 g/dag, 24.1–48 g/dag en >48 g/dag) en voor categorieën van drinkpatroon (levenslange niet-drinkers (referentiegroep), voormalige drinker, minder dan eens per week, 1–2, 3–5, en 6–7 dagen/week). Daarnaast werd informatie verzameld over klassieke CV risicofactoren en incident hartfalen (HF) en werden de biomarkers N-terminaal pro-B-type natriuretisch peptide (NT-proBNP) en serum hooggevoelig troponine (hsTnI) gemeten. NT-proBNP werd gemeten in opgeslagen bloedmonsters van 23205 deelnemers. Gegevens over hsTnI waren beschikbaar van 31129 deelnemers. De mediane follow-up was 13.9 jaar. De primaire uitkomst was diagnose van AF, gedefinieerd als AF of atriale flutter.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toonde aan dat risico op incident AF toenam met toenemend alcoholgebruik. De associatie werd noch verklaard door NT-proBNP of hsTnI concentraties, noch door de ontwikkeling van HF tijdens follow-up. Voor de preventie van AF moet rekening worden gehouden met de bevinding dat zelfs een lage alcoholconsumptie geassocieerd is met incident AF.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: