Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2i verbetert LV structuur en functie in patiënten met HFrEF zonder diabetes

Randomized Trial of Empagliflozin in Nondiabetic Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction

Literatuur - Santos-Gallego CG, Vargas-Delgado AP, Requena-Ibanez JA, et al. - J Am Coll Cardiol. 2021;77:243-255. doi: 10.1016/j.jacc.2020.11.008.

Introductie en methoden

Grote klinische trials hebben aangetoond dat SGLT2-remmers HF uitkomsten verbeteren in patiënten met T2DM alsook patiënten met HFrEF [1-6]. De vroeg behaalde voordelen in klinische uitkomsten kunnen echter niet verklaard worden door de glucoseverlagende effecten van SGLT2-remmers, aangezien de hypoglycemische activiteit van het middel te vergelijken is met andere glucoseverlagende middelen die geen verbetering in HF laten zien [7].

Onderzoek in niet-diabetische varkensmodellen met HF liet zien dat empagliflozine nadelige linkerventrikel (LV) hermodellering, LV volume en LV hypertrofie verminderde. Bovendien werd de neurohormonale activiteit verlaagd en verbeterde de cardiale diastolische en systolische functie in vergelijking met de controlegroep [8,9]. De EMPA-TROPISM (are the “Cardiac Benefits” of Empagliflozin Independent of Its Hypoglycemic Activity) trial is specifiek ontworpen om deze preklinische data van HF varkensmodellen te vertalen naar humane niet-diabetische patiënten met HFrEF.

Deze studie onderzocht het effect van empagliflozine op LV functie en volumes, functionele capaciteit, en kwaliteit van leven in niet-diabetische patiënten met HFrEF.

EMPA-TROPISM was een single-center, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde trial waarin niet-diabetische patiënten (>18 jaar) met HF (New York Heart Association [NYHA] functionele klasse II en III), LVEF <50%, stabiele symptomen en medische therapie in de laatste 3 maanden werden geïncludeerd. Patiënten (n=84) werden gerandomiseerd naar empagliflozine, 10 mg per dag, of gematchte placebo. Het primaire eindpunt was de verandering in linkerventrikel eind-diastolisch volume (LVEDV) en linkerventrikel eind-systolisch volume (LVESV) tussen de groepen. Het secundaire eindpunt omvatte de verandering in piek zuurstofconsumptie (VO₂) en cardiale pulmonale adaptatie tussen de groepen. Andere eindpunten waren LV massa, LVEF, LV sfericiteitsindex, zuurstofopname efficiëntiehelling, minuutventilatie per kooldioxideproductie (VCO₂), afstand bij 6-min looptest, en kwaliteit van leven. Follow-up was 6 maanden na randomisatie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De EMPA-TROPISM trial liet zien dat dagelijkse toediening van empagliflozine een voordeel oplevert voor niet-diabetische patiënten met HFrEF door LV volume te verminderen, LV hypertrofie te reduceren en LVEF te vergroten vergeleken met placebo. Bovendien was het LV minder sferisch en vond er een minder sterke hermodellering plaats. Ook verbeterde empagliflozine de functionele capaciteit en kwaliteit van leven in deze patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol Bekijk een video van Carlos Santos-Gallego over deze studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: