Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

U-vormige associatie tussen LDL-c niveaus en mortaliteit in de algemene populatie

Association between low density lipoprotein and all cause and cause specific mortality in Denmark: prospective cohort study

Literatuur - Johannesen CDL, Langsted A, Mortensen MB et al., - BMJ. 2020 Dec 8;371:m4266. doi: 10.1136/bmj.m4266.

Introductie en methoden

Er is duidelijk aangetoond dat lipidenverlagende middelen het risico op atherosclerotische CV events verlagen [1-4]. Deze kennis heeft geleid tot een algemene perceptie dat hoge LDL-c waarden geassocieerd zijn met een hoog risico op sterfte door alle oorzaken, terwijl lage waarden dat niet zijn. Studies hebben echter tegenstrijdige resultaten laten zien over het verband tussen LDL-c en mortaliteit door alle oorzaken [5-11]. De meeste van deze studies zijn uitgevoerd in historische populatiegebaseerde cohorten en bij personen ouder dan 65 jaar. Deze studie bepaalde de associatie tussen LDL-c niveaus en het risico van sterfte door alle oorzaken en oorzaakspecifieke sterfte in een hedendaags algemeen populatiecohort.

In totaal werden 108,243 personen uit de Copenhagen General Population study geïncludeerd in deze studie. Deelnemers van de Copenhagen General Population study werden willekeurig geselecteerd uit het nationale Deense burgerregistratiesysteem. Dit cohort geldt dus als een afspiegeling van de algemene Deense bevolking. De deelnemers waren 20-100 jaar op baseline. Alle deelnemers vulden een vragenlijst in, ondergingen een lichamelijk onderzoek en gaven (niet-nuchtere) bloedmonsters. De primaire uitkomst was sterfte door alle oorzaken. Secundaire uitkomsten waren oorzaakspecifieke mortaliteit (CV-sterfte, kankersterfte en sterfte door andere oorzaken). De mediane follow-up was 9.4 jaar. 11,376 mensen stierven tijdens de follow-up.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toonde een U-vormige associatie aan tussen LDL-c waarden en het risico op sterfte door alle oorzaken in de algemene Deense bevolking; lage en hoge LDL-c waarden waren geassocieerd met een verhoogd risico op sterfte door alle oorzaken. Een LDL-c waarde van 3.6 mmol/l was geassocieerd met het laagste sterfterisico. Een U-vormige associatie werd ook waargenomen voor sterfte aan kanker en sterfte door andere oorzaken. Risico op MI nam toe met toenemende LDL-c waarden.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op The BMJ

Deel deze pagina met collega's en vrienden: