Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Eerstelijnsbehandeling van cryoballonablatie vermindert recidief AF

Cryoablation or Drug Therapy for Initial Treatment of Atrial Fibrillation

Literatuur - Andrade JG, Wells GA, Deyell MW et al., - N Engl J Med. 2021; 384:305-315, doi:10.1056/NEJMoa2029980

Introductie en methode

Huidige richtlijnen bevelen antiaritmica aan als eerstelijnsbehandeling voor het behouden van sinusritme in patiënten met symptomatisch atriumfibrilleren (AF) [1-3]. Maar de werkzaamheid van deze medicatie is tot zekere mate beperkt en bijwerkingen zijn waargenomen [4-7]. Katheterablatie resulteerde in verbeterd behouden van sinusritme en verhoogde kwaliteit van leven in vergelijking met antiaritmica in patiënten bij wie medicatie niet werkte [8-10]. Trials die vroege katheterablatie (met radiofrequentie-energie) evalueerden waren niet eenduidig [11-13].

Deze trial onderzocht het effect van initiële ritmeregulatie door katheter cryoballonablatie in vergelijking met antiaritmica op recidief van atriale tachyaritmie, bepaald door een implanteerbare continue ritmemonitor in patiënten met symptomatisch onbehandeld atriumfibrilleren. De Early Aggressive Invasive Intervention for Atrial Fibrillation (EARLY-AF) trial was een door onderzoekers geïnitieerde, multicenter, open-label, gerandomiseerde trial uitgevoerd in Canada. 303 Volwassenen met symptomatisch AF waargenomen door elektrocardiografie warden geïncludeerd. Diegenen met een geschiedenis van regelmatig gebruik van een klasse I of II antiaritmica werden uitgesloten.. Na inclusie ondergingen alle patiënten plaatsing van een implanteerbare hartmonitor. Katheterablatie bestond uit longaderisolatie met gebruik van een cryoballon. Het procedurele eindpunt was bidirectioneel geleidingsblok van alle longaderen na een 20-min observationele periode. Follow-up was 1 jaar. Primair eindpunt was eerste optreden van atriale tachyaritmie (AF, atriale flutter of atriale tachycardie) die 30 sec of langer duurde tussen dag 91 en 365. Secondaire eindpunten waren eerste heroptreden van symptomatische atriale tachyaritmie tussen dag 91 en 354, de aritmielast (5 tijd in AF), kwaliteit van leven (bepaald door de ziekte-specifieke Atrial Fibrillation Effect on Quality-of-Life [AFEQT]) vragenlijst, gebruik van gezondheidszorg en ernstige bijwerkingen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Initiële strategie van cryoablatie resulteerde in significant minder aritmie in vergelijking met initiële strategie van antiaritmica in patiënten met symptomatisch, paroxysmaal AF. Ook was aritmie-last lager in diegenen die cryoablatie ondergingen in vergelijking met diegenen die antiaritmica ontvingen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Eng J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: