Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes en insulineresistentie geassocieerd met hoogste relatieve risico op vroegtijdige CHD bij vrouwen

Association of Lipid, Inflammatory, and Metabolic Biomarkers With Age at Onset for Incident Coronary Heart Disease in Women

Literatuur - Dugani SB, Moorthy MV, Li C et al., - JAMA Cardiol. 2021 Jan 20;e207073. doi: 10.1001/jamacardio.2020.7073.

Introductie en methoden

Opsporing van personen met een verhoogd risico op premature coronaire hartziekte (CHD) is belangrijk om vroegtijdige morbiditeit en mortaliteit te verminderen. Premature CHD wordt over het algemeen gedefinieerd als CHD bij vrouwen vóór de leeftijd van 65 jaar en bij mannen vóór de leeftijd van 55 jaar [1-3]. Deze studie onderzocht de associaties van meer dan 50 klinische risicofactoren en biomarkers met incidente CHD bij vrouwen.

De studie werd uitgevoerd onder 28024 Amerikaanse vrouwelijke health professionals die deelnamen aan de Women’s Health Study [4-7]. Alle deelnemers waren vrouwen (≥ 45 jaar) zonder bekende CVD op baseline. Baseline risicofactoren werden bepaald en bloedmonsters voor biomarkermetingen (lipiden, lipoproteïnen, inflammatoire en metabolische biomarkers) werden verzameld op baseline (30 april 1993 tot 24 januari 1996). De mediane follow-up was 21.4 jaar en de analyses werden uitgevoerd van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2020. De primaire uitkomst was incidente CHD, gedefinieerd als de samengestelde uitkomst van eerste MI, PCI, CABG of CHD sterfte. Het aantal incidente CHD werd bepaald in 4 leeftijdsgroepen:<55, 55 tot <65, 65 tot <75 en ≥ 75 jaar. Gecorrigeerde hazard ratio's (aHR's) werden bepaald voor incidente CHD per SD-toename van elke biomarker en voor klinische risicofactoren.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie liet zien dat diabetes en insulineresistentie belangrijke determinanten zijn van vroegtijdige CHD bij vrouwen. Andere klinische factoren die geassocieerd zijn met vroegtijdige CHD bij vrouwen zijn metabool syndroom, hypertensie, obesitas en roken.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiology

Deel deze pagina met collega's en vrienden: