Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aanhoudend gewichtsverlies met GLP-1RA in individuen met overgewicht of obesitas

Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity

Literatuur - Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, et al. - N Engl J Med. 2021, doi: 10.1056/NEJMoa2032183.

Introductie en methoden

Obesitas kan leiden tot insuline resistentie, hypertensie, en dyslipidemie en is geassocieerd met type 2 diabetes, CV ziekten, en niet-alcoholische leververvetting [1-3]. Leefstijlinterventie, zoals dieet en beweging, is de standaard aanpak voor gewichtsmanagement, maar op lange termijn lastig vol te houden. Klinische richtlijnen raden voor volwassenen met een BMI van ≥30 kg/m² of ≥27 kg/m² in individuen met comorbiditeiten aanvullende farmacotherapie aan [1,4,5]. Semaglutide, een glucagon-like peptide-1 receptor agonist (GLP-1RA), is goedgekeurd als aanvulling op dieet en beweging om glycemische regulatie bij volwassenen met T2DM te verbeteren en MACE te verlagen in volwassenen met T2DM en vastgestelde CVD [6]. In een fase 2 trial induceerde semaglutide gewichtsverlies bij individuen met T2DM en in volwassenen met obesitas [7-9].

Deze fase 3 Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity (STEP 1) studie onderzocht de werkzaamheid en veiligheid van semaglutide versus placebo als aanvulling op leefstijlinterventie om gewichtsverlies in individuen met overgewicht of obesitas zonder diabetes te realiseren.

De STEP 1 trial was een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial waarin individuen van juni tot aan november 2018 werden geïncludeerd. Volwassenen (≥18 jaar) met één of meerdere zelfgerapporteerde onsuccesvolle dieetpoging(en) om af te vallen en een BMI van ≥30 kg/m² of ≥27 kg/m² met tenminste één gewichtsgerelateerde comorbiditeit namen deel aan de studie. Deelnemers werden gerandomiseerd (2:1) naar 2.4 mg semaglutide (n=1306), subcutane wekelijkse injectie, of placebo (n=655) in combinatie met leefstijlinterventie. De co-primaire eindpunten waren het percentage verandering in lichaamsgewicht van baseline tot week 68 en het percentage deelnemers met een gewichtsafname van ≥5% in week 68 van de trial. Het ondersteunende secundaire eindpunt lichaamscompositie (totaal vet, totale vetvrije massa, en regionale viscerale vetmassa) werd geanalyseerd in een subgroep (n=140) van de deelnemers die röntgenabsorptiometrie met dubbele energie (DXA) hadden ondergaan. Follow-up was 68 weken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

The STEP 1 trial toonde aan dat volwassenen met overgewicht of obesitas die wekelijks semaglutide kregen in combinatie met leefstijlinterventie een significante en aanhoudende gewichtsafname hadden in vergelijking met placebo, waarbij 86.4% van de deelnemers tenminste 5% gewichtsverlies bereikten na 68 weken behandeling.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Eng J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: