Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vergelijkbare risicoreducties voor MACE met laag en zeer laag behaald LDL-c met PCSK9i

Clinical Efficacy and Safety of Alirocumab after Acute Coronary Syndrome According to Achieved Level of Low-Density Lipoprotein Cholesterol: A Propensity Score-Matched Analysis of the ODYSSEY OUTCOMES Trial

Literatuur - Schwartz GG, Steg PG, Bhatt DL, et al. - Circulation. 2021. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049447

Introductie en methoden

De ECS/EAS richtlijn beveelt lipidenverlagende therapie (LLT) aan waarmee een LDL-c streefwaarde van <55 mg/dL (<1.4 mmol/L) bereikt kan worden bij patiënten met een zeer hoog risico op MACE en een streefwaarde van <40 mg/dL (<1.0 mmol/L) in diegenen die in de afgelopen 2 jaar een terugkerend MACE hebben gehad [1]. Het blijft onzeker of er additionele voordelen bestaan aan het behalen van LDL-c concentraties die significant lager zijn dan deze streefwaarden. Eerdere analyses waarin het verband tussen behaald LDL-c en MACE is onderzocht kunnen mogelijk verstoord zijn door baseline karakteristieken, zoals lagere of hogere baseline en lifetime levels van LDL-c en/of Lp(a). Bovendien kan een lager behaald LDL-c gerelateerd zijn aan lagere LLT-trouw. Het merendeel van de eerdere analyses van LLT studies hebben met baseline karakteristiekverschillen en therapietrouw bij patiënten geen of incompleet rekening mee gehouden [2-7].

Deze vooraf gespecificeerde analyse van de ODYSSEY OUTCOMES trial onderzocht het risico op MACE en veiligheid in drie strata van behaalde LDL-c levels in patiënten met recent ACS die behandeld werden met de PCSK9-remmer alirocumab of placebo. Propensity score matching werd toegepast om voor potentieel storende factoren te corrigeren, zodat patiënten die met alirocumab behandeld werden vergeleken konden worden met patiënten in de placebogroep die vergelijkbare baseline eigenschappen hadden.

De ODYSSEY OUTCOMES trial was een multinationale, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial met patiënten met recent ACS die 1 tot 12 maanden voor randomisatie opgenomen waren in het ziekenhuis. Patiënten hadden een LDL-c ≥70 mg/dL (≥1.8 mmol/L), of non-HDL-c van ≥100 mg/dL, of apolipoproteine B levels van ≥80 mg/dL, ondanks een hoog intensieve behandeling met atorvastatine 40-80 mg/dag, rosuvastatine 20-40 mg/dag, of de maximaal getolereerde dosis van één van deze statines. Patiënten werden gerandomiseerd (1:1) naar 75 mg alirocumab of placebo, subcutaan 2-wekelijks. De primaire uitkomst van MACE was een samenstelling van sterfte door coronaire hartziekte, niet-fataal myocardinfarct, ziekenhuisopname vanwege een onstabiele angina, of fatale of niet-fatale ischemische beroerte. Om therapietrouw te onderzoeken, kregen patiënten een boekje waarin ze de data van medicijninjecties bijhielden. De veiligheidsanalyse was gericht op een verhoogd risico op neurocognitieve events, hemorragische beroerte en new-onset diabetes in patiënten die twee aaneengesloten metingen van LDL-c <15 mg/dL (<0.4 mmol/L) hadden. In deze subanalyse werden patiënten die geen primaire uitkomst tot maand 4 hadden gehad geselecteerd voor analyse. Patiënten met alirocumab werden gestratificeerd naar behaalde LDL-c concentraties in maand 4: <25 mg/dL (<0.6 mmol/L, n=3357), 25-50 mg/dL (0.6-1.3 mmol/L, n=3692), en >50 mg/dL (>1.3 mmol/L, n=2197). Propensity score matching werd toegepast om elke patiënt in de alirocumabgroep te matchen met een patiënt in de placebogroep met vergelijkbare baseline karakteristieken en therapietrouw. Mediane follow-up na analyse in maand 4 was 2.4 jaren (IQR 1.9-3.0).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze subanalyse van de ODYSSEY OUTCOMES trial liet zien dat, na correcties van baseline karakteristieken, alirocumab het risico op MACE in vergelijkbare mate verlaagde in patiënten met recente ACS die een LDL-c van <25 mg/dL en 25-50 mg/dL hadden behaald. Patiënten die een LDL-c van >50 mg/dL hadden bereikt hadden een lagere therapietrouw en een kleinere risicoreductie van MACE in vergelijking met de andere twee LDL-c strata.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: