Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effectiviteit van twee SGLT2i op CV- en nieruitkomsten in HFrEF op basis van nierfunctie

Literatuur - Jhund PS et al. en Zannad F et al. - Circulation. 2021

Vooraf gespecificeerde subgroepanalyses van DAPA-HF (Dapagliflozin and Prevention of Adverse-outcomes in Heart Failure) en EMPEROR-Reduced (Empagliflozin Outcome Trial in Patients With Chronic Heart Failure With Reduced Ejection Fraction) evalueerden de effecten van SGLT2-remmers dapagliflozine en empagliflozine op nieruitkomsten op basis van nierfunctie op baseline bij patiënten met HFrEF.

DAPA-HF toonde aan dat dapagliflozine CV sterfte of verslechtering van HF verminderde bij patiënten met HFrEF, met of zonder T2DM. DAPA-HF geïncludeerde patiënten met een eGFR ≥30 ml/min/1.73m² en 41% had eGFR <60 ml/min/1.73 m² op baseline. De huidige analyse toonde aan dat de effectiviteit van dapagliflozine in het voorkomen van CV sterfte of verslechtering van HF niet verschilde in twee baseline eGFR-categorieën (<60 ml/min/1.73m² vs. ≥60 ml/min/1.73m², P voor interactie = 0.54). De effecten van dapagliflozine op het verminderen van CV sterfte, HF ziekenhuisopnames, urgente HF ziekenhuisbezoeken, totale HF ziekenhuisopnames en sterfte door alle oorzaken waren ook vergelijkbaar in beide eGFR-groepen. De vooraf gespecificeerde samengestelde nieruitkomst was gedefinieerd als aanhoudende afname van eGFR van ≥50%, eindstadium nierfalen of renale sterfte. Hoewel de incidentiecijfers numeriek lager waren bij patiënten die dapagliflozine gebruikten, was het verschil tussen dapagliflozine en placebo op de samengestelde nieruitkomst niet statistisch significant (HR 0.71, 95%CI 0.44-1.16, P=0.17). De afname in eGFR tussen dag 14 en dag 720 was wel minder in de dapagliflozine-groep vergeleken met de placebogroep (dapagliflozine: -1.09 ml/min/1.73m², 95%CI -1.40 tot -0.77; placebo: -2.85 ml/min/1.73m², 95%CI -3.17 tot -2.53; P voor verschil in afname <0.001). Vertraging van de eGFR-afname werd waargenomen bij patiënten met en zonder T2DM en bij patiënten met en zonder lage eGFR (<60 ml/min/1.73m²). Dapagliflozine verminderde ook het risico op verdubbeling van serumcreatinine ten opzichte van de laatste meeting, vergeleken met placebo (HR 0.56, 95%CI 0.39-0.82, P=0.003). Bovendien kwamen SAE's significant minder vaak voor in de dapagliflozinegroep (n=38, 1.6%) vergeleken met de placebogroep (n= 65, 2.6%, P=0.009).

EMPEROR-Reduced toonde aan dat empagliflozine de samengestelde uitkomst van CV sterfte of HF ziekenhuisopname verminderde bij patiënten met HFrEF met of zonder T2DM, vergeleken met placebo. Empagliflozine verminderde ook het risico op nadelige nieruitkomsten en vertraagde de snelheid van eGFR-afname. EMPEROR- Reduced geïncludeerde patiënten met een eGFR van ≥20 ml/min/1.73m² en 53% van de deelnemers had prevalente CKD op baseline (eGFR <60 ml/min/1.73m² of UACR >300 mg/g). De huidige analyse evalueerde het effect van empagliflozine op CV- en nieruitkomsten bij patiënten met en zonder CKD en over het spectrum van nierfunctie. Empagliflozine verminderde de samengestelde primaire effectiviteituitkomst van tijd tot eerste CV sterfte of HF ziekenhuisopname en de belangrijkste secundaire uitkomst van totale HF ziekenhuisopnames bij patiënten met en zonder CKD en onafhankelijk van eGFR of UACR op baseline. De effecten van empagliflozine op de samengestelde nieruitkomst van aanhoudende afname van eGFR, chronische dialyse of niertransplantatie waren vergelijkbaar tussen patiënten met en zonder CKD (met CKD: HR 0.53, 95%CI, 0.31-0.91; zonder CKD: HR 0.46; 95%CI 0.22-0.99; P voor interactie =0.78). nieruitkomsten waren consistent over het spectrum van nierfunctie, ongeacht eGFR of albuminurie op baseline. Empagliflozine verminderde de afname in eGFR met 1.11 (95%CI 0.23-1.98) ml/min/1.73m² per jaar bij patiënten met CKD en met 2.41 (95%CI 1.49-3.32) ml/min/1.73m² per jaar bij patiënten zonder CKD (P voor interactie =0.045). Er was geen significant verschil in nadelige events in de empagliflozine-groep vergeleken met de placebogroep over alle nierfunctiecategorieën.

Vind het artikel over de effectiviteit van dapagliflozine op nieruitkomsten van Jhund et al. online. Vind het artikel over CV- en niervoordelen van empagliflozine van Zannad et al. online.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: