Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Associatie tussen groene thee en koffie consumptie en totale sterfte in individuen met en zonder CVD

Green Tea and Coffee Consumption and All-Cause Mortality Among Persons With and Without Stroke or Myocardial Infarction

Literatuur - Teramoto M, Muraki I, Yamagishi K et al., - Stroke. 2021;52:957–965, DOI:10.1161/STROKEAHA.120.032273

Introductie en methoden

Consumptie van groene thee is geassocieerd met gunstige effecten op chronische ziektes, waaronder CVD [1,2]. En matige koffieconsumptie is geassocieerd met lager risico op totale sterfte en CVD sterfte in de algemene populatie [3,4]. In een studie van patiënten met een geschiedenis van MI waren de associaties van consumptie van thee en koffie met uitkomsten inconsistent [5]. Daarom werd de associatie van groene thee en koffieconsumptie met sterfte door alle oorzaken in personen met zonder geschiedenis van beroerte of MI onderzocht met gebruik van data van een grote lange termijn cohort studie van Japanse mannen en vrouwen.

De Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk (JACC) is een grote nationale gemeenschaps-gebaseerde prospectieve studie die 110585 individuen van 40-79 jaar includeerde die in Japan woonden. Deze individuen werden gevraagd om een zelf-ingevulde vragenlijst te voltooien, met vragen over demografische karakteristieken, medische geschiedenis, levensstijl en dieet. Ze werden geclassificeerd in 3 groepen: geschiedenis van beroerte, geschiedenis van MI, geen geschiedenis van beroerte of MI. Een totaal van 46213 deelnemers werden geïncludeerd in deze studie.

Deelnemers werden gevraagd naar hun frequentie en hoeveelheid van groene thee en koffie: bijna iedere dag, 3-4 koppen per week, 1-2 koppen per week, 1-2 koppen per maand, bijna nooit. Voor diegenen die bijna iedere dag antwoorden, werd vragen over aantal geconsumeerde koppen per dag gesteld. Voor groene thee consumptie werd dit geclassificeerd als volgt: af en toe of niet, 1-6 koppen/week, 1-2, 3-4, 5-6 en ≥7 koppen/dag). Voor koffieconsumptie was dit: af en toe of niet, 1-6 koppen/week, 1 en ≥2 koppen/dag). Mediane follow-up was 18.5 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze grote studie met Japanse individuen was grotere consumptie van groene thee geassocieerd met verlaagd risico op sterfte door alle oorzaken in individuen met een geschiedenis van MI of geschiedenis van beroerte, maar niet in diegenen zonder een geschiedenis van beroerte of MI. Grotere koffieconsumptie was geassocieerd met lager risico op sterfte door alle oorzaken in diegenen zonder een geschiedenis van beroerte of MI, en in individuen met een geschiedenis van MI, maar niet in diegenen met een geschiedenis van beroerte. De auteurs suggereren: “Groene thee consumptie kan gunstig zijn voor de secundaire preventie van CVD, terwijl koffieconsumptie ook gunstig kan zijn voor primaire preventie”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Stroke

Deel deze pagina met collega's en vrienden: