Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Klinische review over patiënt-gestuurde antitrombotische strategieën na PCI

Nieuws - 17 mrt. 2021

Het maken van klinische beslissingen over de duur en strategie van antitrombotische therapie in patiënten met chronisch en acuut coronair syndroom (CCS en ACS) na PCI is tegenwoordig een grote uitdaging.

Er zijn verschillende ontwikkelingen geweest of het gebied van antitrombotische strategieën tijdens de laatste jaren, waaronder P2Y12 remmer monotherapie, toevoeging van lage-dosis factor Xa remmer aan antiplaatjestherapie, de-escalatie of escalatie van P2Y12 remmer gestuurd door plaatjesfunctie of genotype.

Verschillende scenario’s zijn geobserveerd met studies over DAPT duur. Sommige toonden een verlaging in bloedingen zonder een toename van ischemische events met korte DAPT duur in vergelijking met 12 maanden DAPT in patiënten met laag risico op ischemische events. Andere studies over langere DAPT duur toonden verlaging van ischemische events met verlengde DAPT tot 3 jaar zonder een toename in bloedingen in vergelijking met 12 maanden DAPT in patiënten met DES of in diegenen met een MI.

Het kan ook moeilijk zijn om resultaten te interpreteren van klinische trial die samengestelde eindpunten gebruiken – een combinatie van ischemische events en majeure bloedingen. De individuele componenten van dit samengestelde eindpunt kunnen verschillende effecten op mortaliteit, morbiditeit en kwaliteit van leven hebben.

Verder is risicostratificatie belangrijk om patiënten voor specifieke behandelstrategieën te identificeren en dit kan worden gedaan door risicoscores, testen van plaatjesfunctie en genotypering, allemaal met hun voor- en nadelen.

De onderwerpen die aan bod komen in dit klinische review zijn:

Bekijk een video van Van der Sangen Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: