Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effectiviteit en veiligheid van DOAC versus warfarine consistent in alle CHA2DS2-VASc-scores

Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation in relation to the risk of stroke: A secondary analysis of the ENGAGE AF-TIMI 48 study

Literatuur - De Groot JR, Ruff CT, Murphy SA et al. - Am Heart J. 2021 Jan 22;235:132-139. doi: 10.1016/j.ahj.2021.01.013.

Introductie en methoden

De ENGAGE AF-TIMI 48 trial heeft aangetoond dat orale factor Xa-remmer edoxaban non-inferieur is aan goed ingestelde warfarine in de preventie van beroerte of systemische embolie (SEE) bij patiënten met AF [1,2]. Het risico op een beroerte en majeure bloeding varieert van patiënt tot patiënt. De CHA2DS2-VASc-score kan dit risico voorspellen bij patiënten met AF op antistolling [3]. Deze analyse onderzocht de effectiviteit en veiligheid van edoxaban versus warfarine op basis van CHA2DS2-VASc-scores in de ENGAGE AF-TIMI 48 trial.

ENGAGE AF-TIMI 48 was een fase 3, multinationale, dubbelblinde, dubbel-dummy, gerandomiseerde trial met 21 105 patiënten met AF en CHADS2-scores ≥2. Patiënten werden gerandomiseerd naar behandeling met edoxaban 60 mg, edoxaban 30 mg of warfarine. De edoxaban-dosis werd met 50% verlaagd bij patiënten met een gewicht ≤60 kg, een creatinineklaring ≤ 50 ml/min, of wanneer ze sterke P-glycoproteïneremmers gebruikten. De primaire effectiviteitsuitkomst was SSE en de primaire veiligheidsuitkomst was een majeure bloeding. De mediane follow-up was 2.8 jaar. Deze analyse vergeleek de toegelaten dosis edoxaban (60/30 mg) met warfarine bij patiënten die gestratificeerd werden naar CHA2DS2-VASc-score: ≤3 (n = 4159, 29.6%), 4 (n = 4066, 28.9%), 5 (n = 3165, 22.5% en ≥6 (n = 2681, 19.1%).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Het effectiviteits- en veiligheidsprofiel van edoxaban versus warfarine was consistent over het hele spectrum van CHA2DS2-VASc-scores. Beroertes, embolische events, bloedingen en CV mortaliteit namen toe met toenemende CHA2DS2-VASc-score. Hoewel de relatieve risicoreducties vergelijkbaar bleven, waren de absolute reducties in uitkomsten groter met edoxaban in vergelijking met warfarine bij patiënten met hogere CHA2DS2-VASc-scores.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Am Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: