Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Icosapent ethyl vermindert eerste en totale beroerte in patiënten met of hoog risico op CVD

Nieuws - 19 mrt. 2021

Reduction in Ischemic Stroke With Icosapent Ethyl - Insights From REDUCE-IT

Gepresenteerd op het International Stroke Conference 2021 door Deepak Bhatt (Boston, MA, VS)

Introductie en methoden

In de REDUCE-IT trial werden >8000 patiënten geïncludeerd waarvan ~70% secundaire preventie patiënten waren en ~30% diabetes had met ten minste 1 CV risicofactor. Patiënten werden gerandomiseerd naar icosapent ethyl 4 gr/dag of placebo. Triglyceridenniveau moest tussen 150-500 mg/dL en LDL-c tussen 40 en 100 mg/dL zijn en patiënten moesten behandeld worden met een statine. Gemiddelde follow-up was ~5 jaar. Primair eindpunt van de trial was tijd tot eerste gebeurtenis van een samentelling van CV sterfte, niet-fatale MI, niet-fatale beroerte, coronaire revascularizatie of onstabiele angina die ziekenhuisopname vereiste (5p MACE).

Resultaten van de hoofdtrial toonden een 25% afname van het primaire eindpunt met icosapent ethyl in vergelijking met placebo. Het belangrijkste secundaire samengestelde eindpunt van CV sterfte, MI en beroerte was ook verminderd door icosapent ethyl in vergelijking met placebo. Vooraf gespecificeerd hiërarchisch testen toonde dat verschillende eindpunten verlaagd waren, waaronder eerste event van fatale of niet-fatale beroerte (een afname van 28%). Verder toonde een analyse van totale events (eerste en terugkerende) een reductie van 31% in totale events in de icosapent ethyl groep in vergelijking met de placebogroep.

In deze analyse werden aanvullende vooraf gespecificeerde en post hoc beroerte eindpunten onderzocht in de REDUCE-IT trial.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Icosapent ethyl 4 g/dag verminderde eerste en totale beroerte in vergelijking met placebo in patiënten met of met hoog risico op CVD, die behandeld werden met statines. Verder verminderde icosapent ethyl eerste en totale ischemische beroerte in vergelijking met placebo, zonder een toename in hemorragische beroerte. De auteurs suggereren dat EPA-gebaseerde therapie met icosapent ethyl een nieuwe benadering weergeeft om beroerte te verminderen.

- Onze verslaglegging is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de ISC 2021-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: