Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Wereldwijde associatie tussen dieet met hoge glycemisch index en verhoogd MACE en sterfte

Glycemic Index, Glycemic Load, and Cardiovascular Disease and Mortality

Literatuur - Jenkins DJA, Dehghan M, Mente A, et al. - N Engl J Med. 2021 Feb 24. doi: 10.1056/NEJMoa2007123.

Introductie en methoden

Er is een brede consensus over de waarde van volkoren en vezelrijke producten voor de preventie van chronische ziektes [1-5]. Een ruime hoeveelheid data ondersteunen het voorkomen en behandelen van diabetes met een dieet dat een lage glycemische index heeft (een beoordelingssysteem om te meten hoeveel 50 g koolhydraten uit een bepaald soort voedsel de bloedglucosespiegel verhoogt). Data met betrekking tot de associatie tussen een dieet met een lage glycemische index en CV risicoreducties geven echter een gemengd beeld [2,6,7]. Bovendien zijn de meeste data verzameld in westerse populaties met een hoog-inkomen en is er weinig informatie van niet-westerse lage- of midden-inkomenslanden. Deze studie onderzocht de associatie tussen glycemische index en CVD en sterfte door alle oorzaken in een diverse populatie uit verscheidene landen en geografische en economische regio’s met zeer gevarieerde diëten.

Deze studie maakte gebruik van de internationale Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) studie en includeerde deelnemers (n=137,851; 35-70 jaar) van 4 hoge-inkomenslanden, 11 midden-inkomenslanden en 5 lage-inkomenslanden op 5 continenten [8-10]. Deelnemers vulden landspecifieke vragenlijsten in over voedselfrequentie die in totaal 3200 voedselprodukten omvatten, met 98-220 items per vragenlijst, om voedselinname van de deelnemer te bepalen. De gemiddelde glycemische index van een individu werd geschat door het wegen van de glycemische indexen van 7 categorieën van koolhydraatrijk voedsel (zuivel: 38, fruit: 69, vruchtendrank: 68, groenten:54, zetmeelrijk voedsel: 93, peulvruchten: 42, en frisdranken: 87) op basis van de dagelijkse netto koolhydraatconsumptie van de 7 categorieën. De individuele glycemische belasting (load) werd berekend door de gemiddelde netto koolhydraatinname te vermenigvuldigen met de glycemische index en die waarde te delen door 100 [11]. Het primaire eindpunt was een samenstelling van MACE (CV sterfte, niet-fatale MI, beroerte, of HF) of sterfte door alle oorzaken. Secundaire uitkomsten waren de individuele componenten van MACE en CV-ongerelateerde sterfte. Deelnemers werden gestratificeerd naar aan- of afwezigheid van baseline CVD en verder ingedeeld in kwintielen van glycemische index of belasting. Mediaan van het laagste kwintiel voor glycemische index was 76 (IQR 74-78) en mediaan voor het hoogste kwintiel was 91 (IQR 90-91). Mediaan voor het laagste kwintiel voor glycemische belasting was 136 (IQR 111-155) g/dag en mediaan voor het hoogste kwintiel was 468 (IQR 418-548) g/dag. Mediane follow-up was 9.5 jaar (bereik van 3.2-11.9 jaar).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toonde aan dat individuen op een dieet met een hoge glycemische index een verhoogd risico op CVD en sterfte hadden in vergelijking met diegenen die een dieet hebben met een lage glycemische index.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op New Eng J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: