Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen verschil in spiersymptomen met statine in vergelijking met placebo in n-of-1 trials

Statin treatment and muscle symptoms: series of randomised, placebo controlled n-of-1 trials

Literatuur - Herrett E, Williamson E, Brack K, et al. - BMJ 2021;372:n135, doi.org/10.1136/bmj.n135

Introductie en methoden

Hoewel veiligheid van statines bevestigd is in systematische reviews en meta-analyses van RCTs, is er twijfel over minder ernstige spiersymptomen met statinetherapie. Ongeblindeerde observationele studies en mediarapportages leiden er mogelijk toe dat mensen geloven dat statines spierpijn veroorzaken en stoppen met behandeling [1-7].

Geblindeerde n-of-1 trials met individuele patiënten helpen mogelijk in betrouwbaar vaststellen of spiersymptomen veroorzaakt worden door statines [8]. N-of-1 trials zijn gerandomiseerde trials in individuele patiënten en het algehele effect kan onderzocht worden door het combineren van een aantal n-of-1 trials in een analyse.

Deze studie (StatinWISE, Statin Web-based Investigation of Side Effects) onderzocht het effect van statines op alle spiersymptomen en op spiersymptomen waarvan wordt aangenomen dat ze verband houden met statines door het vergelijken van behandelperioden van statines en placebo in personen die eerder spiersymptomen hadden gerapporteerd bij statinegebruik.

StatinWISE was een serie van gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde n-of-1 trials. Lengte van de trial was 1 jaar voor ieder individu en bestond uit zes twee maanden behandelperioden (drie op placebo en drie op atorvastatine) in een willekeurige volgorde. Patiënten die in aanmerkingen kwamen overwogen te stoppen met statinetherapie of waren gestopt in de laatste 3 jaar door spiersymptomen. Primaire uitkomst was zelfgerapporteerde spiersymptomen, iedere dag gemeten met een gevalideerde visuele analoge schaal tijdens de laatste 7 dagen van iedere behandelperiode. Een secundaire uitkomst was (intentie tot) herstarten van behandeling met statines, gevraagd 3 maanden na het einde van de laatste behandelperiode. 151 Deelnemers werden geïncludeerd in de primaire analyse.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze analyse van n-of-1 trials met 151 deelnemers die eerder ernstige spiersymptomen hadden gerapporteerd bij statinegebruik, toonde aan dat er geen verschil was in spiersymptomen wanneer deelnemers een statine gebruikten in vergelijking met wanneer ze placebo namen. Na het voltooien van de trial rapporteerde 66% van de deelnemers dat ze waren gestart of van plan waren te starten met statines. De auteurs stellen: 'De beschikbaarheid van verzamelingen n-of-1 trials zou patiënten en clinici in staat stellen deze studie te repliceren in individuen, voor alle statines en alle doses om aan de klinische behoefte te voldoen, in eerstelijnszorg of in lipidenklinieken.'

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op BMJ

Deel deze pagina met collega's en vrienden: