Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lp(a) geassocieerd met beroerte door atherosclerose in een grote arterie en met recidiverende beroerte

Lipoprotein(a) is associated with large artery atherosclerosis stroke aetiology and stroke recurrence among patients below the age of 60 years: results from the BIOSIGNAL study

Literatuur - Arnold M, Schweizer J, Nakas CT et al., - Eur Heart J. 2021 Mar 8;ehab081. doi: 10.1093/eurheartj/ehab081.

Introductie en methoden

Tot 25% van alle beroertes zijn recidiverende beroertes. Recidiverende beroertes geven een grote kans op sterfte of invaliditeit in vergelijking met eerste beroertes [1]. Optimale secundaire preventie hangt af van de onderliggende etiologie van de beroerte. De onderliggende etiologie is echter in ongeveer 30% van de gevallen onbekend. Met name in een jongere populatie hebben erkende vasculaire risicofactoren zich mogelijk nog niet ontwikkeld, maar kunnen -tot dusver onbekende- risicofactoren mogelijk wel een rol spelen bij het ontstaan van een beroerte. Er is een toenemende bewijslast dat Lp(a) causaal geassocieerd is met ASCVD [3-9]. Bewijs van een associatie tussen Lp(a) en recidiverende beroerte of beroerte-etiologie is echter nog schaars. Deze studie onderzocht de associatie tussen Lp(a) en beroerte door atherosclerose in een grote arterie (large artery atherosclerosis, LAA) en het risico op recidiverende cerebrovasculaire events (acute ischemische beroerte [AIS] of TIA) binnen 1 jaar na index AIS.

BIOSIGNAL is een prospectieve, observationele, multicenter cohortstudie waarbij geselecteerde bloed-biomarkers geëvalueerd werden bij 1759 patiënten met AIS. Bloed-biomarkers werden gemeten binnen 24 uur vanaf het begin van de symptomen. De mediane leeftijd was 74 (IQR 64-82) jaar, 342 (19.4%) deelnemers waren <60 jaar, 736 (42%) waren vrouw en 1711 (98.6%) waren wit. Primaire uitkomsten waren LAA-beroerte volgens de TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment) [10] en CCS (Causative Classification System) [11] classificatie en tijd tot recidiverend ischemisch cerebrovasculair event (AIS of TIA) tijdens 1-jaar follow-up na het index event.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Verhoogd Lp(a) was onafhankelijk geassocieerd met LAA-beroerte-etiologie en risico op recidiverende AIS of TIA bij patiënten met een leeftijd van <60 jaar.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Am Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: