Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Objectief gemeten slechte slaapefficiëntie geassocieerd met MACE en CVD sterfte

Objective Sleep Efficiency Predicts Cardiovascular Disease in a Community Population: The Sleep Heart Health Study

Literatuur - Yan B, Yang J, Zhao B et al., - J Am Heart Assoc. 2021 Mar 15;e016201. doi: 10.1161/JAHA.120.016201.

Introductie en methoden

Eerdere studies gebruikten vragenlijsten om de relatie tussen slaapkwaliteit en risico op CVD te onderzoeken. Deze studies toonden aan dat slaapkwaliteit geassocieerd is met CVD, T2DM en metabool syndroom [1-3]. Er is echter weinig bewijs beschikbaar over het verband tussen objectieve slaapefficiëntie (SE), gemeten met polysomnografie, en CVD. Deze studie onderzocht de associatie tussen objectieve SE en CVD aan de hand van data van de Sleep Heart Health Study (SHHS).

De SHHS is een op de gemeenschap gebaseerde, prospectieve cohortstudie die de CV-gevolgen van slaap-gerelateerde ademhalingsstoornissen onderzoekt [4]. In deze analyse werden data van 3810 deelnemers (gemiddelde leeftijd 63.2±11.0 jaar, 2097 [55%] vrouwen) gebruikt. De deelnemers ondergingen thuis een nachtelijke polysomnografie. Deelnemers met een voorgeschiedenis van HF, MI, beroerte, revascularisatie of wiens slaap werd beïnvloed door polysomnografie, werden geëxcludeerd. SE werd gedefinieerd als de ratio tussen totale slaaptijd/tijd doorgebracht in bed en werd opgesplitst in 4 groepen (≥90%, 85-89,9%, 80-84,9%,<80%). Totale tijd wakker na in slaap vallen (Wake after sleep onset, WASO) werd gedefinieerd als het totale tijd dat wakker in bed werd doorgebracht na het inslapen en werd gecategoriseerd in 4 kwartielen (Q1: <29.5 minuten; Q2: 29.5-47.0 minuten; Q3: 47.5-78.0 minuten; Q4: >78 minuten). De apneu-hypopneu-index (AHI) werd gedefinieerd als alle apneu- en hypopneu-episodes per uur slaap met een afname van ten minste 4% in de zuurstofsaturatie. De primaire uitkomst was het eerste optreden van MACE, gedefinieerd als CV sterfte, CHF, MI en beroerte. De secundaire uitkomst was MACE plus revascularisatie. De gemiddelde follow-up was 10.9±2.8 jaar vanaf de polysomnografie-meting.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze analyse toonde aan dat objectief gemeten slaapefficiëntie en totale tijd wakker na in slaap vallen geassocieerd waren met het risico op MACE en CVD mortaliteit.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: