Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lagere dosis DOAC vermindert netto klinische uitkomst bij patiënten met AF

Randomized, Double-Blind Comparison of Half-Dose Versus Full-Dose Edoxaban in 14,014 Patients With Atrial Fibrillation

Literatuur - Steffel J, Ruff CT, Yin O, et al. - J Am Coll Cardiol. 2021 Mar 9;77(9):1197-1207. doi: 10.1016/j.jacc.2020.12.053.

De ENGAGE AF-TIMI 48 trial heeft non-inferioriteit aangetoond voor hogere dosis edoxaban regime (HDER) en lagere dosis edoxaban regime (LDER) in vergelijking met goed ingestelde warfarine bij de preventie van beroerte of systemische embolische events (SEE) bij patiënten met AF [1]. Beide regimes, in vergelijking met warfarine, verminderden het risico op majeure bloedingen, maar LDER verhoogde de incidentie van ischemische beroerte. Dit heeft geleid tot de goedkeuring van HDER voor de preventie van beroerte bij patiënten met AF [2,3]. Hoewel het risico op bloedingen lager is met DOACs dan met VKAs, heeft de angst op bloedingen in sommige hoog-risico patiënten geleid tot overmatig gebruik van niet-onderzochte onderdoseringen in deze patiënten [4-7].

Deze studie vergeleek uitvoerig de vooraf gedefinieerde netto klinische uitkomsten (NCO) van LDER (30 mg eenmaal daags of gereduceerde dosis van 15 mg) vs. HDER (60 mg eenmaal daags of gereduceerde dosis van 30 mg) in de ENGAGE AF-TIMI 48 trial. De NCO zou een betere beoordeling van de effectiviteit en veiligheid kunnen geven, aangezien het een meer integratieve benadering van de algehele uitkomsten bij patiënten weergeeft in tegenstelling tot afzonderlijke events.

De ENGAGE AF-TIMI 48 trial was een fase III, dubbelblinde, dubbel-dummy studie met patiënten met AF en een matig tot hoog risico op een beroerte (CHADS₂ score ≥2). Patiënten werden gerandomiseerd naar LDER (N=7,002), HDER (n=7,012), of warfarine. De dosis van LDER en HDER werd gereduceerd met 50% bij patiënten met een creatinineklaring van 30-50 mL/min, lichaamsgewicht ≤60 kg, of gelijktijdige behandeling met quinidine, verapamil of dronedarone. Het effectiviteitseindpunt van de trial was beroerte/SEE. De veiligheidseindpunten waren majeure bloedingen, klinisch relevante niet-majeure bloedingen en intracraniële bloedingen. Het vooraf gedefinieerde primaire NCO was een samenstelling van beroerte, SEE, levensbedreigende bloeding of mortaliteit door alle oorzaken. De secundaire NCO omvatte invaliderende beroerte, levensbedreigende bloeding, of mortaliteit door alle oorzaken en de tertiaire NCO was gedefinieerd als beroerte, SEE, levensbedreigende bloeding, of sterfte door alle oorzaken. Mediane follow-up was 2.8 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In de therapietrouwe populatie van de ENGAGE AF-TIMI 48 trial verminderde LDER de samengestelde uitkomsten ernstige bloedingen, beroerte en SEE, en mortaliteit in patiënten met AF in vergelijking met HDER. De incidentie van bloedingen was verminderd bij patiënten die behandeld werden met LDER en was nog verder verlaagd wanneer de dosis met de helft werd gereduceerd. De incidentie van beroerte en SEE was echter wel verhoogd bij patiënten die LDER gebruikten ten opzichte van diegenen met HDER. De secundaire en tertiaire NCOs bij LDER en HDER waren vergelijkbaar.

De onderzoekers opperen dat deze resultaten artsen kunnen helpen bij het bepalen van de edoxaban dosis voor een patiënt. De goedgekeurde HDER blijft echter de standaardtherapie voor de preventie van beroerte in patiënten met AF.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Col Cardiol. Bekijk een video van deze studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: