Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aanhoudend voordeel van SGLT2i in HFrEF met 28 dagen

Time to Clinical Benefit of Dapagliflozin and Significance of Prior Heart Failure Hospitalization in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction

Literatuur - Berg DD, Jhund PS, Docherty KF, et al., - JAMA Cardiology 2021, doi:10.1001/jamacardio.2020.7585

Introductie en methoden

De SGLT2 remmer dapagliflozine verlaagde risico van verslechterend hartfalen events en CV sterfte in vergelijking met placebo in HFrEF patiënten, aangetoond in de DAPA-HF trial [1]. Klinische inertie, wat mogelijk veroorzaakt wordt door de vele therapeutische opties voor HFrEF patiënten tegenwoordig, kan resulteren in vertraagd starten met therapie. Deze studie onderzocht de timing van start van klinisch voordeel met dapagliflozine om mogelijk gemiste kansen in te schatten.

Ziekenhuisopname voor verslechterend HF heeft aanzienlijke consequenties voor kwaliteit van leven van de patiënt [2,3], en identificeert patiënten met hoog risico voor ziekteprogressie, CV sterfte en diegenen die geavanceerde therapieën nodig hebben. In de DAPA-HF trial was bijna de helft van de patiënten eerder opgenomen geweest [1]. Deze studie onderzocht of risico op klinische events en effect van dapagliflozine varieerde als een functie van nabijheid tot de laatste HF ziekenhuisopname.

De DAPA-HF trial includeerde 4744 patiënten met HFrEF, die werden gerandomiseerd naar dapagliflozine of placebo. Mediane follow-up was 18.2 maanden. Patiënten werden uitgesloten als ze op dat moment waren opgenomen voor acuut gedecompenseerd HF of als ze binnen 4 weken van trialinclusie opgenomen waren geweest voor HF. Voor deze analyse werden patiënten ingedeeld volgens timing van meest recente HF ziekenhuisopname relatief aan trialinclusie: binnen de laatste 12 maanden, meer dan 12 maanden of nooit. Primaire werkzaamheidsuitkomst van de hoofdtrial was de samenstelling van een episode van verslechterend HF of CV sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Voordeel van dapagliflozine in HFrEF patiënten in de DAPA-HF trial was snel aanwezig, met een aanhoudend statistisch significant voordeel 28 dagen na randomisatie. Risico van primaire uitkomst was hoger in patiënten die korter geleden waren opgenomen voor HF, en relatieve (en absolute) risicoreductie met dapagliflozine was hoger in deze patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: