Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Frequente ziekenhuisheropnames tijdens eerste kwartaal na ontslag bij HF patiënten in real-world setting

Hospital readmission of patients with heart failure from real world timing and associated risk factors

Literatuur - Wideqvist M, Cui X, Magnusson C, et al. - ESC Heart Fail. 2021 Feb 17. doi: 10.1002/ehf2.13221.

Introductie en methoden

HF is een ouderdomsziekte en demografische veranderingen van de populatie zorgen voor een toename in het absoluut aantal patiënten met HF [1]. De kosten voor de gezondheidszorg als gevolg van ziekenhuisopnames voor HF zijn hoog [2,3]. Deze economische last zal naar verwachting verder toenemen omdat meer mensen een hogere leeftijd bereiken.

De identificatie van high-impact gebruikers van de gezondheidszorg (gedefinieerd als drie of meer ziekenhuisopnames binnen een jaar vanwege een noodgeval) is uitdagend en risicomodellen hebben verschillende beperkingen, i.e. ze zijn vaak gebaseerd op resultaten van RCT-populaties die een onjuiste representatie weergeven van de algemene populatie die HF ontwikkelt [4,5]. Bovendien zijn er beperkte data over het tijdsframe van en risicofactoren die betrokken zijn bij ziekenhuisopnames van patiënten met HF in Zweden. Deze studie onderzocht het tijdsframe van ziekenhuisheropnames door alle oorzaken en door HF en de gerelateerde risicofactoren in een real-world cohort van patiënten met HF.

Deze retrospectieve studie includeerde patiënten met HF (n=448) die in 2016 in het Sahlgrenska University Hospital/Östra in Göteborg, Zweden opgenomen waren en een primaire HF diagnose hadden kregen. Patiënten moesten in de Västragötaland regio woonachtig zijn. Data van comorbiditeiten, labwaarden en fysieke parameters werden verkregen via een vooraf gespecifieerd formulier. Tijd tot eerste heropname door alle oorzaken en HF heropname na 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, en 1 jaar en aantal heropnames na 1 jaar werden geanalyseerd. Patiënten werden ook gestratificeerd naar het aantal comorbiditeiten om het risico op heropname binnen een maand of een jaar door alle oorzaken of door HF te vergelijken tussen patiënten met >3 comorbiditeiten en ≤3 comorbiditeiten. Follow-up was 1 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze 1 jaar follow-up studie van een real-world cohort van patiënten met HF liet zien dat ziekenhuisheropnames vaak vroeg (eerste kwartaal) na ontslag voorkwamen en werden voornamelijk veroorzaakt door verslechterend HF. Het aantal comorbiditeiten was een belangrijke risicofactor voor heropnames door alle oorzaken of door HF, behalve bij HF heropnames binnen de eerste maand.

De auteurs suggereren dat veel ziekenhuisopnames voorkomen kunnen worden door specifiek hoog-risico patiënten met HF te selecteren en hen te leiden naar passende interventies.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op ESC Heart Fail

Deel deze pagina met collega's en vrienden: