Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vrouwen zonder beïnvloedbare CV-risicofactoren hebben hoogste sterfterisico na STEMI

Mortality in STEMI patients without standard modifiable risk factors: a sex-disaggregated analysis of SWEDEHEART registry data

Literatuur - Figtree GA, Vernon ST, Hadziosmanovic N et al., - Lancet. 2021 Mar 20;397(10279):1085-1094. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00272-5.

Introductie en methoden

Gerichte therapieën tegen standaard beïnvloedbare cardiovasculaire risicofactoren (SMuRF's; hypertensie, diabetes, hypercholesterolemie en roken) hebben geleid tot verbeteringen in de preventie en behandeling van coronaire hartziekte [1,2]. STEMI bij patiënten zonder beïnvloedbare risicofactoren is echter niet ongebruikelijk [1]. Verschillende studies hebben een toename in de tijd laten zien van het aantal SMuRF-loze patiënten met STEMI [3-6]. Data over de kenmerken en uitkomsten van SMuRF-loze patiënten ontbreken vaak in publicaties van klinische studies. Deze studie onderzocht de kenmerken en uitkomsten bij STEMI-patiënten zonder SMuRF's met data uit het SWEDEHEART-register.

In het SWEDEHEART-register worden alle patiënten met MI die zijn opgenomen in cardiac care units in Zweden geregistreerd. In deze studie werden data geanalyseerd van 62048 patiënten (32.9% vrouwen) die ≥ 18 jaar oud waren, met verdenking op ACS en een STEMI-diagnose hadden. Patiënten met een bekende voorgeschiedenis van CAD (PCI, CABG of MI) werden geëxcludeerd. Van de 62048 patiënten waren 9228 (14.9%) SMuRF-loos. De primaire uitkomst was sterfte door alle oorzaken 30 dagen na STEMI. Secundaire uitkomsten waren MACE, CV sterfte, heropname voor HF, beroerte, coronaire revascularisatie, majeure bloeding en cardiogene shock in het ziekenhuis. De mediane follow-up was 4.9 (IQR 1.8-8.5) jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Sterfte door alle oorzaken 30 dagen na STEMI was significant hoger bij patiënten zonder SMuRF's, vergeleken met patiënten met ten minste één SMuRF. De associatie van een SMuRF-loze status met een verhoogde mortaliteit was vooral duidelijk bij vrouwen. De auteurs stellen dat deze bevindingen de aanname tegenspreken dat minder traditionele risicofactoren voor atherosclerose resulteren in een lager risico na MI. Bovendien dient evidence-based farmacotherapie te worden voorgeschreven kort na infarct, ongeacht baseline risicofactoren of geslacht van de patiënt.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op The Lancet.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: