Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Klinische gelijkenis van heparine-geïnduceerde trombocytopenie in enkele gevallen na COVID-19 vaccinatie

A Prothrombotic Thrombocytopenic Disorder Resembling Heparin-Induced Thrombocytopenia Following Coronavirus-19 Vaccination

Literatuur - Greinacher A, Thiele T, Warkentin TE et al. - Research Square 2021 (NOT PEER-REVIEWED), doi.org/10.21203/rs.3.rs-362354/v1

Introductie en methoden

In de strijd tegen de COVID-19 pandemie zijn vaccins tegen SARS-CoV-2 ontwikkeld als tegenmaatregel. Het Europees Medicijnagentschap (EMA) heeft 4 vaccins goedgekeurd tussen December 2020 en maart 2021: ene nucleoside gemodificeerd mRNA COVID-19 vaccin (Pfizer/BioNTech); een mRNA-gebaseerd vaccin ingekapseld in lipidenanodeeltjes (Moderna); een recombinante adenovirale (ChAdOx1) vector die codeert voor het spike eiwitantigen van SARS-CoV-2, AZD1222 (AstraZeneca); en een recombinant adenovirus type 26 vector die codeert voor SARS-CoV-2 spike glycoproteïne COVID-19 Vaccin (Janssen).

In de EU zijn ongeveer 55 miljoen doses van vaccins toegediend in maart 2021. Er zijn enkele gevallen van trombotische events gecombineerd met trombocytopenie gerapporteerd in patiënten na COVID-19 vaccinatie.

Deze studie beschrijft 9 patiënten die zich presenteren met protrombotische trombocytopenie van 4 tot 16 dagen na COVID-19 vaccinatie met AZD1222 in Oostenrijk en Duitsland van februari-maart 2021. Vanwege de gelijkenis op heparine-geïnduceerde trombocytopenie (een protrombotische trombocytopenische aandoening uitgelokt door heparine en andere anionen) werd sera verzameld van 4 patiënten en onderzocht op plaatjes-activerende antilichamen gericht tegen plaatjes factor 4 (PF4)/heparine met behulp van een enzym-immunoassay (EIA).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Matige tot ernstige trombocytopenie in combinatie met trombotische complicaties op ongebruikelijke plekken ongeveer 1 week na COVID-19 vaccinatie met AZD1222 gezien in enkele gevallen suggereert een aandoening die klinisch lijkt op heparine-geïnduceerde trombocytopenie, maar met een ander serologisch profiel.

Vind dit artikel online op Research Square

Deel deze pagina met collega's en vrienden: