Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gemodificeerde CHADS2 beste voorspeller voor beroerte over het hele spectrum van nierfunctie

Validation of risk scores for ischaemic stroke in atrial fibrillation across the spectrum of kidney function

Literatuur - De Jong Y, Fu EL, Van Diepen M et al., - Eur Heart J. 2021 Mar 26;ehab059. doi: 10.1093/eurheartj/ehab059.

Introductie en methoden

CKD is geassocieerd met een verhoogd risico op ischemische beroerte (IS) [1]. De geschatte prevalentie van CKD is 10-15% in de algemene bevolking en neemt toe [2]. De toenemende prevalentie van CKD kan daardoor gedeeltelijk een toename in prevalentie van IS verklaren [3,4]. Voor gepersonaliseerde antistollingstherapie zijn risicoscores voor IS belangrijk om het risico op IS versus het risico op behandelingsgerelateerde bloedingen te schatten. Het is echter niet duidelijk wat de voorspellende prestaties van risicoscores zijn patiënten met CKD. Deze studie valideerde zes risicoscores voor IS bij patiënten met AF over het hele spectrum van nierfunctie.

Deze studie gebruikte data van 36004 individuen met incidente AF uit het Stockholm CREAtinine Measurements (SCREAM) project [5]. De onderzochte uitkomsten waren ziekenhuisopname voor IS of IS als belangrijkste doodsoorzaak. De volgende risicoscores werden gevalideerd: AFI [6], CHADS2 [7], gemodificeerde CHADS2 [8], CHA2DS2-VASc [9], ATRIA [10] en GARFIELD-AF [11]. De voorspellende prestatie van deze risicoscores werd geëvalueerd door middel van onderscheidingsvermogen en kalibratievermogen in drie nierfunctiecategorieën: normale nierfunctie (eGFR >60 ml/min/1.73 m²), milde CKD (eGFR 30-60 ml/min/1.73 m²) en gevorderde CKD (eGFR<30 ml/min/1.73 m²). Het onderscheidingsvermogen werd beoordeeld door middel van c-statistiek. De c-statistiek ligt tussen 0.5 en 1.0 en geeft het vermogen van de risicoscore weer om onderscheid te maken tussen patiënten met en zonder de onderzochte uitkomst. Een c-statistiek <0.7 wordt als slecht tot matig beschouwd, 0.8 goed en >0.9 uitstekend. Het kalibratievermogen weerspiegelt de overeenkomst tussen de voorspelde en werkelijk geobserveerde uitkomsten.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De meeste risicoscores lieten matig tot goed onderscheidingsvermogen zien bij AF patiënten met normale eGFR, maar het onderscheidingsvermogen nam af bij patiënten met milde of gevorderde CKD. Kalibratie was grotendeels onafhankelijk van eGFR. De gemodificeerde CHADS2-score liet goede prestaties zien voor onderscheidingsvermogen en kalibratie in alle drie de nierfunctiecategorieën. De auteurs van het artikel suggereren daarom dat in de klinische praktijk de voorkeur uitgaat naar de gemodificeerde CHADS2-score.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: