Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Consistent CV voordeel van colchicine in patiënten met coronairlijden

Efficacy and safety of low-dose colchicine in patients with coronary disease: a systematic review and meta-analysis of randomized trials

Literatuur - Fiolet ATL, Opstal TSJ, Mosterd A et al., - Eur Heart J 2021, doi:10.1093/eurheartj/ehab115

Introductie en methoden

Recente trials toonden aan dat gebruik van colchicine resulteerde in afname van majeure nadelige CV events (MACE) in patiënten met coronairlijden [1,2]. Potentiële mechanismen die tot voordeel leiden met colchicine omvatten remming van inflammasoom-activatie; remming van neutrofiel chemotaxis, adhesie en activatie; en remming van neutrofiel-plaatjes interactie [3-5].

Een systematisch review en meta-analyse van gerandomiseerde trials werd uitgevoerd om het algehele effect van colchicine op MACE en individuele eindpunten te bepalen in patiënten met acuut chronisch syndroom of chronisch coronairlijden.

Studies die in aanmerking kwamen vergelijken de werkzaamheid van langetermijnbehandeling met colchicine ((≥3 maanden) met standaard behandeling met of zonder placebo in een patiëntenpopulatie met vastgestelde atherosclerose. Het vooraf bepaalde primaire eindpunt van deze meta-analyse was de samenstelling van MI, beroerte, of CV sterfte. 5 Trials werden geïncludeerd, waarin 11,816 patiënten waren gerandomiseerd naar colchicine (n=5918) of placebo of standaard behandeling (n=5898). 46.9% Van patiënten werden geïncludeerd binnen 30 dagen na acuut coronair syndroom en 51.3% van patiënten had chronisch coronairlijden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De meta-analyse van 5 trials, die het effect van lage-dosis colchicine onderzochten, toonde aan dat colchicine als aanvulling op huidige standaardbehandeling MACE en individuele CV eindpunten verlaagde in vergelijking met placebo of geen colchicine in patiënten met acuut coronair syndroom of chronisch coronairlijden.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: