Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gepoolde analyse van drie trials met PCSK9 siRNA in patiënten met HeFH of ASCVD

Pooled Patient-Level Analysis of Inclisiran Trials in Patients With Familial Hypercholesterolemia or Atherosclerosis

Literatuur - Wright RS, Ray KK, Raal FJ et al., - J Am Coll Cardiol. 2021 Mar 9;77(9):1182-1193. doi: 10.1016/j.jacc.2020.12.058.

Introductie en methoden

Redenen voor het niet behalen van LDL-c streefwaarden zijn onder andere slechte therapietrouw en suboptimaal gebruik van effectieve lipidenverlagende behandelingen [1]. 80% van de patiënten met ASCVD bereikt niet de LDL-c streefwaarden zoals aangegeven richtlijnen [2-4]. Effectieve LDL-c-verlagende therapieën als toevoeging op statines die therapietrouw vergemakkelijken zijn daarom van belang [5].

Inclisiran is een siRNA dat PCSK9 translatie in de lever onderdrukt en de circulerende concentraties van PCSK9 en LDL-c verlaagt bij tweejaarlijkse toediening [6]. Drie fase 3, placebogecontroleerde, dubbelblinde, gerandomiseerde trials onderzochten de effectiviteit en veiligheid van inclisiran in patiënten met heterozygote familiaire hypercholesterolemie (HeFH) (ORION-9, n=482), ASCVD (ORION-10, n=1561) of ASCVD en ASCVD risico (ORION-11, n=1617) [7,8]. De huidige analyse leverde gepoolde data over effectiviteit en veiligheid op patiëntniveau van de drie studies met inclisiran versus placebo (n=3660). Deelnemers waren ≥18 jaar en hadden verhoogde LDL-c waarden ondanks dat ze maximaal verdragen statines kregen met of zonder andere LDL-c-verlagende therapieën, zoals ezetimibe. De deelnemers werden 1:1 gerandomiseerd naar behandeling met inclisiran-natrium 300 mg of placebo. Inclisiran of placebo werd toegediend als een subcutane injectie op dag 1 en 90, gevolgd door doses met tussenpozen van 6 maanden, op dag 270 en 450. De vooraf gespecificeerde coprimaire eindpunten waren placebo-gecorrigeerde procentuele verandering in LDL-c vanaf baseline tot dag 510 en de tijdgecorrigeerde placebo-gecorrigeerde procentuele verandering in LDL-c na dag 90 tot dag 540 (gemiddelde van alle metingen over deze periode).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze gepoolde analyse van ORION-9, ORION-10 en ORION-11 liet zien dat tweemaal per jaar subcutaan toegediend inclisiran het LDL-c gemiddeld met 50.7% verlaagde in vergelijking met placebo in patiënten met ASCVD, ASCVD risico of HeHF op maximaal getolereerde statines. Reacties op de injectieplaats en bronchitis kwamen vaker voor in de inclisirangroep dan in de placebogroep. Andere veiligheidsuitkomsten waren vergelijkbaar tussen groepen.

Referenties

Toon referenties

Find this article online at J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: