Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Inverse associatie tussen gehalte van plasma omega-3-PUFAs met lange keten en plotselinge hartdood na ACS

Plasma Omega-3 Fatty Acids and the Risk of Cardiovascular Events in Patients After an Acute Coronary Syndrome in MERLIN-TIMI 36

Literatuur - Zelniker TA, Morrow DA, Scirica BM et al. - J Am Heart Assoc 2021, DOI: 10.1161/JAHA.120.017401

Introductie en methoden

Lange keten omega-3 polyonverzadigde vetzuren (PUFAs) omvatten eicosapentaeenzuur (EPA), docosapentaeenzuur (DPA) en docosahaeenzuur (DHA), die voornamelijk verkregen worden uit mariene bronnen. α-Linoleenzuur (ALA) wordt verkregen door plant-afgeleide inname. Studies, zowel gerandomiseerde gecontroleerde trials met uitkomsten van CV markers en experimentele studies [1,2] hebben CV voordeel aangetoond met omega-3-PUFAs aanvulling, maar klinische uitkomsttrials hebben inconsistente bevindingen laten zien [3-8]. In afwezigheid van aanvulling met omega-3-PUFAs werd aangetoond dat hoger omega-3-PUFAs gehalte geassocieerd was met lager risico op CV sterfte en plotselinge hartdood en zwakker geassocieerd was met risico op MI of beroerte [9,10]. Daarom kan aanvulling met omega-3-PUFAs mogelijk voordeel geven na ACS, wanneer patiënten verhoogd risico hebben op aritmische events.

In deze studie werd de associatie tussen omega-3-PUFAs gehalte en risico op CV events, waaronder aritmische events, onderzocht in een grote klinische trial populatie met ACS (de MERLIN-TIMI 36 trial).

De MERLIN-TIMI 36 trial includeerde 6560 patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis met een non-ST-segment-elevatie ACS binnen 48 uur na start van de symptomen. Plasma samples werden afgenomen ten tijde van randomisatie. De huidige metabolomics array studie was een case-cohort studie en includeerde 2407 patiënten (203 individuen met CV sterfte, 325 patiënten met MI, 271 met ventriculaire tachycardie, en 161 met AF events als cases en 1612 event-vrije individuen als controles). Baseline plasma omega-3-PUFAs samenstelling, waaronder ALA en de lange keten marine-gebaseerde omega-3-PUFAs EPA, DPA en DHA werd bepaald door gaschromatografie. De samenstelling van omega-3-PUFAs werd uitgedrukt als het gewichtspercentage van het totale vetzurengehalte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze case-control studie die gebruik maakte van data van een grote klinische trial populatie van patiënten na ACS, was hoger gehalte van plasma lange keten omega-3-PUFAs geassocieerd met verlaagd risico op plotselinge hartdoor, onafhankelijk van traditionele risicofactoren.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc

Deel deze pagina met collega's en vrienden: