Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aspirine monotherapie verlaagt netto klinische uitkomst in vergelijking met DAPT na TAVI

Aspirin Alone Versus Dual Antiplatelet Therapy After Transcatheter Aortic Valve Implantation: A Systematic Review and Patient-Level Meta-Analysis

Literatuur - Brouwer J, Nijenhuis VJ, Rodés-Cabau J, et al. - J Am Heart Assoc. 2021;10:e019604. doi: 10.1161/JAHA.120.019604.

Introductie en methoden

Patiënten die een percutane aortaklepvervanging (TAVI) ondergaan hebben een hoog risico op bloedingen en trombotische events. De huidige richtlijn beveelt duale antiplaatjestherapie (DAPT) met aspirine en clopidogrel aan voor de eerste 3-6 maanden, gevolgd door levenslang aspirine [1,2]. Toch is de optimale antitrombotische behandeling na TAVI om bloedings- en trombo-embolische risico’s te minimaliseren bij patiënten zonder een langetermijnindicatie voor orale antistollingstherapie niet volledig vastgesteld.

De POPular TAVI cohort A trial in patiënten zonder een langetermijnindicatie voor orale antistolling die na TAVI behandeld werden met aspirine liet een lagere incidentie voor bloedingen zien zonder verhoogde trombo-embolische events in vergelijking met patiënten die behandeld werden met DAPT [3]. Deze trial was gepowered voor bloedingsevents en een samengesteld eindpunt van bloedingen en trombo-embolische events. Het was echter niet gepowered voor alleen trombo-embolische events.

Deze studie voerde een patiënt-level meta-analyse uit om de statistische power voor trombo-embolische events te verhogen door data van 4 RCTs te poolen die de werkzaamheid van aspirine vs DAPT hadden onderzocht voor de preventie van trombo-embolische en bloedingsevents na TAVI in patiënten zonder indicatie voor orale antistolling.

4 Prospectieve RCTs die aspirine vs. aspirine plus clopidogrel onderzochten werden in de meta-analyse geïncludeerd: 1) de POPular TAVI trial (n=665), 2) de ARTE trial (n=222), 3) de SAT-TAVI trial (n=120), en 4) de Dual Antiplatelet Therapy Versus Aspirin Alone in Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Implantation trial (n=79) [3-6]. Alle trials randomiseerden patiënten in een 1:1 ratio naar aspirine (80-160 mg dagelijks voor de gehele duur van de trial) of DAPT (aspirine 80-160 mg met 75 mg clopidogrel dagelijks of ticlopidine 500 mg tweemaal daags voor 3-6 maanden gevolgd door 80-160 mg aspirine dagelijks). De primaire uitkomst was de samenstelling van sterfte door alle oorzaken, majeure of levensbedreigende bloeding, beroerte, of myocardinfarct. De co-primaire uitkomst bestond uit de samenstelling sterfte door alle oorzaken, beroerte of myocardinfarct. Follow-up was 30 dagen en 3 maanden. Uitkomstdata na 30 dagen waren beschikbaar voor alle 4 RCTs. De 3-maanden follow-up uitkomsten waren beschikbaar voor de POPular TAVI, ARTE, en Dual Antiplatelet Therapy Versus Aspirin Alone in Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Implantation trials.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze meta-analyse toonde een lagere incidentie voor de samenstelling van bloedingen en trombotische events in patiënten die geen chronische indicatie voor orale antistollingstherapie hadden na TAVI en behandeld werden met aspirine een in vergelijking met diegenen die met DAPT werden behandeld. Verder werd een afname in majeure en levensbedreigende bloedingen gezien en geen toename in trombo-embolische events gezien in de groep behandeld met aspirine in vergelijking met DAPT.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc

Deel deze pagina met collega's en vrienden: