Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2i vermindert risico op verslechterend HF events of CV sterfte in zowel mannen als vrouwen met HFrEF

Efficacy and Safety of Dapagliflozin in Men and Women With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: A Prespecified Analysis of the Dapagliflozin and Prevention of Adverse Outcomes in Heart Failure Trial

Literatuur - Butt JH, Docherty KF, Petrie MC et al. - JAMA Cardiol. 2021 Mar 31;e210379. doi: 10.1001/jamacardio.2021.0379.

Introductie en methoden

DAPA-HF liet zien dat dapagliflozine, in aanvulling op in de richtlijn aanbevolen therapieën, het risico de samengestelde uitkomst van CV sterfte en verslechterend HF events verminderde bij patiënten met HFrEF met en zonder diabetes in vergelijking met placebo [1]. Het is bekend dat vrouwen mogelijk anders reageren op bepaalde HF-medicatie dan mannen [2-8]. Deze vooraf gespecificeerde subgroepanalyse van DAPA-HF onderzocht de effectiviteit en veiligheid van dapagliflozine bij mannen en vrouwen.

DAPA-HF was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde trial waarin 4744 patiënten met HFrEF (1109 vrouwen, 23.4%) werden gerandomiseerd naar behandeling met ofwel dapagliflozine (10 mg, eenmaal daags) of placebo in aanvulling op in de richtlijn aanbevolen therapie. De geïncludeerde patiënten waren ≥18 jaar oud, hadden NYHA klasse II-IV, LVEF ≤40%, werden optimaal behandeld met farmacologische of device-therapie voor HF en hadden NT-proBNP ≥600 pg/ml (≥400 pg/ml in het geval van ziekenhuisopname voor HF in de afgelopen 12 maanden; ≥900 pg/ml in geval van AF). Patiënten met een eGFR<30 ml/min/1.73 m² of een snel afnemende nierfunctie, symptomatische hypotensie, SBP <95 mmHg of diabetes type 1 werden uitgesloten. De primaire uitkomst was de samenstelling van verslechterend HF events of CV sterfte. Secundaire uitkomsten waren HF ziekenhuisopname of CV sterfte (en elke uitkomst afzonderlijk); totale HF ziekenhuisopnames of CV sterfte; sterfte door alle oorzaken; een uitgebreid primair eindpunt (samenstelling van het primaire eindpunt plus verslechterend HF symptomen/tekenen die leiden tot het starten van een nieuwe orale behandeling of het verhogen van een bestaande orale behandeling); verandering van baseline tot 8 maanden in de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire totale symptoomscore (KCCQ-TSS); KCCQ voor algemene samenvattingsscore (KCCQ-OSS) en KCCQ voor klinische samenvattingsscore (KCCQ-CSS). Follow-up was 24 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Dapagliflozine, in aanvulling op in de richtlijn aanbevolen therapie, verminderde het risico op het primaire eindpunt van verslechterend HF events of CV sterfte in vergelijkbare mate bij mannen en vrouwen vergeleken met placebo. Dapagliflozine verhoogde het percentage patiënten met een klinisch betekenisvolle verbetering van ≥ 5 punten in KCCQ-TSS en verlaagde het percentage patiënten met een klinisch belangrijke verslechtering van ≥5 punten in KCCQ-TSS in vergelijking met placebo in zowel mannen als vrouwen. SEA en stopzetting van het onderzoeksgeneesmiddel waren vergelijkbaar tussen de behandelingsgroepen, ongeacht geslacht.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: