Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vroeggeboorte geassocieerd met verhoogd risico op nieuw HF op volwassen leeftijd

Association of Preterm Birth With Long-term Risk of Heart Failure Into Adulthood

Literatuur - Crump C, Groves A, Sundquist J, Sundquist K. - JAMA Pediatr. 2021 Apr 5. doi: 10.1001/jamapediatrics.2021.0131.

Introductie en methoden

Vroeggeboorte (<37 weken) is geassocieerd met cardiometabole ziekten, cardiovasculaire afwijkingen, en cardiale remodellering die individuen vatbaar kunnen maken voor het ontwikkelen van HF [1-3]. Volwassenen die prematuur geboren zijn hebben ook een verhoogd risico op bekende HF risicofactoren, zoals hypertensie, diabetes, lipidenaandoeningen, ischemische hartziekten, en slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen [4-9]. Echter zijn de langetermijnrisico’s voor het ontwikkelen van HF bij volwassen die te vroeg zijn geboren onbekend. Bovendien blijft het onduidelijk wat de relatieve bijdragen zijn van familiaire factoren (genetisch en/of omgevingsfactoren) vs. directe uitkomsten van vroeggeboorte met betrekking tot HF-risico.

Deze studie onderzocht 1) of zwangerschapsduur bij de geboorte in een grote populatie geassocieerd is met een verhoogd risico op HF vanaf kindertijd tot op volwassen leeftijd, 2) of er geslachtsspecifieke verschillen bestonden, en 3) analyseerde de mogelijke invloed van genetische en/of omgevingsfactoren door middel van co-sibling analyses.

Deze studie gebruikte het Zweedse geboorteregister om 4 193 069 eenling geboorten tussen 1973 tot 2014 te includeren. Het cohort werd vanaf de geboorte tot en met 31 december 2015 gevolgd voor een eerste diagnose van HF. HF werd geregistreerd door middel van gegevens uit de Zweedse ziekenhuis-, poliklinische-, of overlijdensregisters. De primaire analyse onderzocht of vroeggeboorte geassocieerd was met een verhoogd risico op HF op volwassen leeftijd in de leeftijdscategorie 0-43 jaar en in drie leeftijdsintervallen (<1 jaar, 1-17 jaar, en 18-43 jaar). Individuen werden gestratificeerd naar zwangerschapsduur bij geboorte: extreem premature geboorte(22-27 weken, n=8.324), matig premature geboorte (28-33 weken, n=44.373), laat premature geboorte (34-36 weken, n=157.342), vroege voldragen geboorte (37-38 weken, n=740,391), voldragen geboorte (39-41 weken, n=2.896.444), en post-voldragen geboorte (≥42 weken, n=210.039). Ook werden de eerste drie groepen gecombineerd om voor vroeggeboren baby’s het risico op HF te schatten (<37 weken, n=210.039). De co-sibling analyses (n=3 530 215; 84,2% van het cohort) onderzochten mogelijke confounding door ongemeten familiaire factoren. De mediane leeftijd van het volledige cohort aan het einde van de follow-up was 22.5 jaar (gemiddelde leeftijd was 22.2 ± 12.2 (SD) jaar).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toonde aan dat vroeggeboorte was geassocieerd met een verhoogd risico op HF op volwassen leeftijd. Hoe korter de duur van de zwangerschap van een baby bij de geboorte, hoe hoger het risico op het ontwikkelen van HF. Co-sibling analyses suggereerden dat de gevonden associatie tussen vroeggeboorte en het ontwikkelen van HF in 18-43 jarige individuen grotendeels te wijten zou kunnen zijn aan familiaire determinanten van vroeggeboorte en HF op volwassen leeftijd.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Pediatr.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: