Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Consistent effect van SGLT2i op CV uitkomsten voor eGFR en UACR groepen in T2DM

Effect of Dapagliflozin on Cardiovascular Outcomes According to Baseline Kidney Function and Albuminuria Status in Patients With Type 2 Diabetes: A Prespecified Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial

Literatuur - Zelniker TA, Raz I, Mosenzon O et al. - JAMA Cardiol 2021, DOI: 10.1001/jamacardio.2021.0660

Introductie en methoden

Glucosurie door een SGLT2 remmer is verminderd in patiënten met nierfalen en daarom is de glucose-verlagende effectiviteit in deze patiënten verlaagd [1], maar voordeel van HF ziekenhuisopname (HHF) door SGLT2i was het grootst onder patiënten met lager baseline eGFR in een recente meta-analyse [2]. Deze bevindingen ondersteunen de paradigmaverschuiving van een glucocentrische aanpak naar een bredere CV risico reductie aanpak voor de behandeling van T2DM patiënten.

Deze studie is een vooraf gespecificeerde analyse van de DECLARE-TIMI 58 trial om de CV werkzaamheid en veiligheid van dapagliflozine te onderzoeken in subgroepen van nierfunctie en albuminurie status [3-5]. Dapagliflozine verminderde het risico op CV sterfte en HHF in vergelijking met placebo in 17,160 T2DM patiënten met meerdere risicofactoren voor of met vastgesteld ASCVD [5]. Het is belangrijk om het veiligheidsprofiel van dapagliflozine in CKD patiënten te onderzoeken, omdat dit cohort vatbaar is voor nadelige events.

Patiënten met een creatinineklaring onder 60 mL/min bij screening werden uitgesloten van de trial. Primaire werkzaamheidsuitkomsten van deze analyse waren de samenstelling van CV sterfte of HHF en van MACE. Veiligheidsuitkomsten van interesse omvatten majeure hypoglykemie, amputatie, diabetische ketoacidose, en breuken. Patiënten werden ingedeeld volgens baseline eGFR (<60 vs ≥60 mL/min/1.73 m2 en baseline urinaire albumine tot creatinine ratio (UACR; <30 vs ≥30 mg/g) en categorisch gerangschikt door aantal CKD markers (0, 1 of 2).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze secundaire analyse van de DECLARE-TIMI 58 trial toonde dat relatieve risicoreductie van CV uitkomsten (samenstelling van CV sterfte of HHF) door dapagliflozine onafhankelijk was van baseline eGFR en albuminurie status in T2DM patiënten met ASCVD of met hoog risico op ASCVD. Patiënten met meer markers van CKD hadden een grotere absolute risicoreductie van CV uitkomsten door dapagliflozine. Deze gunstige effecten werden niet teniet gedaan door nadelige events in diegenen met lager eGFR of albuminurie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: