Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hogere mortaliteit onder MI patiënten met atypische symptomen

Impact of myocardial infarction symptom presentation on emergency response and survival

Literatuur - Lykkemark Møller A, Mills EHA, Gnesin F et al. - Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2021 May 5;zuab023.doi: 10.1093/ehjacc/zuab023.

Introductie en methoden

Een acuut MI kan gepaard gaan verschillende symptomen. Snelle verwijzing van een vermoedelijk MI is belangrijk omdat de tijd tot ziekenhuisopname van invloed is op de kans op overleving [1-3]. Er is niet veel bekend over de invloed van het type symptomen van MI op de verwijzings- en overlevingskansen van mensen die het alarmnummer of medische hulplijn bellen. Deze studie onderzocht het verband tussen de eerste symptomen bij patiënten die later de diagnose MI kregen, en de kans op spoedopname en 30-dagen mortaliteit.

Deze studie werd uitgevoerd in Kopenhagen, Denemarken. Mensen met gezondheidsproblemen kunnen een 24-uurs medische hulplijn voor niet-spoedeisende hulp en een alarmnummer voor spoedeisende hulp bellen. Beide diensten worden gefinancierd via belastinggelden en zijn gratis. Alle oproepen naar de niet-spoedeisende medische hulplijn en het spoedeisende alarmnummer door mensen van 30 jaar en ouder tussen 1 januari 2014 en 31 december 2018 werden geanalyseerd. Van de in totaal 1 184 359 oproepen, werden 8336 oproepen voor 7778 patiënten met een MI diagnose in het ziekenhuis of MI als doodsoorzaak ≤72 uur na de oproep geïncludeerd in deze analyse. Beide medische telefoondiensten registreren het primaire symptoom dat in de oproep wordt gemeld. De geregistreerde symptomen die in deze analyse werden opgenomen, omvatten pijn op de borst, atypische symptomen en bewusteloosheid. De twee belangrijkste uitkomsten van deze studie waren: de vorm van hulp (d.w.z. onmiddellijke actie na de oproep) en 30-dagen mortaliteit. De vorm van hulp was onderverdeeld in 4 categorieën: 1) Geen verwijzing voor behandeling (inclusief waakzaam wachten of doorverwijzing naar een huisarts); 2) zelftransport naar het ziekenhuis, niet-spoedeisend patiëntenvervoer en huisbezoeken; 3) niet-dringende zending van niet-spoedeisende ambulances; en 4) zending van spoedambulances met lichten en sirenes. Bovendien werden procedures in het ziekenhuis (inclusief coronaire angiografie (CAG), percutane coronaire interventie (PCI) en coronaire bypass-transplantatie (CABG)) tot 7 dagen na de oproep, tijd tussen aankomst in het ziekenhuis en registratie op cardiologieafdeling, differentiële diagnose van MI (STEMI, NSTEMI en onbekend) en troponine-waarden gemeten tot 72 uur geanalyseerd.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Van de MI patiënten die het alarmnummer of de niet-spoedeisende medische hulplijn belden, had 72% pijn op de borst en 24% atypische symptomen. Ademhalingsproblemen was het meest voorkomende atypische symptoom. MI patiënten met atypische symptomen hadden een lagere kans op een spoedopname en een hogere mortaliteit na 30 dagen in vergelijking met MI patiënten met pijn op de borst.

Vind dit artikel online op Eur Heart J Acute Cardiovasc Care.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: