Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meer onderzoek nodig voor optimale hypertensie screenings- en bevestigings-algoritmes

Screening for Hypertension in Adults – Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force

Literatuur - Guirguis-Blake J, Evens CV, Webber EM et al., - JAMA 2021;32(16):1657-1669, doi:10.1001/jama.2020.21669

Introductie en methoden

Screening voor hypertensie met gebruik van office-metingen onder volwassenen in standaardzorg in de VS [1], maar geassocieerd met misclassificatie van individuen (witte jassen of gemaskeerde hypertensie). Out-of-office of nieuwe office-gebaseerde meettechnieken hebben mogelijk potentiële voordelen.

Dit systematisch review werd uitgevoerd om een update te geven van de 2015 US Preventive Service Task Force (USPSTF) aanbevelingen over screening voor hypertensie in volwassenen [2]. Het behandelde de voordelen en nadelen van screening, testte de nauwkeurigheid van office-gebaseerde screeningsmetingen, en methoden van bevestigende BP metingen in diegenen met een positief resultaat bij screening.

Verschillen in de strekking van deze update in vergelijking met die van de 2015 review waren: analyse van specificiteit en sensitiviteit van hypertensiescreening en bevestiging, vereiste van ambulante BP meting als referentiestandaard, inclusie van diabetespatiënten en niet vermelden van prognose geassocieerd met verschillende BP meetmodaliteiten.

Studies die in aanmerking kwamen moesten onbehandelde volwassen includeren of stratificeren van resultaten voor behandelstatus en ze moesten uitgevoerd zijn in landen beoordeeld als ‘erg hoog’ op de 2015 Human Development Index. 52 Studies werden geïncludeerd.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie geeft een overzicht van voordelen en nadelen van screening voor hypertensie in volwassenen, en somt de nauwkeurigheid van screening en bevestigende BP metingen op. De focus lag op de nauwkeurigheid van testen en de nadelen van screening, aangezien screening voor hypertensie standaard is in de dagelijkse praktijk en het niet haalbaar of ethisch is om screening te bestuderen in een trialsetting.

Grote nauwkeurigheidsbeperkingen, zoals misdiagnose, werden gezien met screening met gebruik van office-gebaseerde BP metingen. Daarom is er onderzoek nodig om algoritmes te ontwikkelen voor optimale screening en bevestiging van hypertensie in de klinische praktijk.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA

Deel deze pagina met collega's en vrienden: