Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Primair eindpunt behaald in CV uitkomstentrial met niet-steroïde MRA in patiënten met DKD

Nieuws - 11 mei 2021

De fase III studie FIGARO-DKD (FInerenone in reducinG cArdiovascular moRtality and mOrbidity in Diabetic Kidney Disease) die de werkzaamheid en veiligheid van finerenone vs. placebo onderzocht in toevoeging op standaardzorg, behaalde zijn primaire eindpunt in patiënten met chronische nierziekte (CKD) en type 2 diabetes (T2DM). Finerenone verminderde significant de samenstelling van tijd tot eerste gebeurtenis van CV sterfte of niet-fatale CV events (MI, beroerte of HF ziekenhuisopname) in vergelijking met placebo.

De FIDELIO-DKD trial was de eerste fase III trial die uitkomsten rapporteerde en het verschil met deze eerste trial is dat FIGARO-DKD meer patiënten met vroeger stadium DKD includeerde.

FIGARO-DKD is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, parallel-groep, event-gedreven fase III trial die het effect van finerenone versus placebo onderzocht in patiënten met DKD. Deze trial includeerde ~7400 patiënten, die warden gerandomiseerd naar finerenone 10 mg of 20 mg oraal, eenmaal daags of placebo in aanvulling op standaardzorg. De FIGARO-DKD is onderdeel van een groter klinisch trial programma in patiënten met DKD, over een breed scala van ernst van de ziekte waaronder diegenen met vroege nierschade en vergevorderde stadia van nierziekte.

Marketinggoedkeuring in de VS en de EU voor finerenone wordt momenteel onderzocht. Resultaten van FIGARO-DKD zullen worden gepresenteerd tijdens een toekomstige meeting.

Bron: persbericht Bayer, 10 mei 2021

Deel deze pagina met collega's en vrienden: