Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CV voordelen van statinebehandeling blijven bestaan na stopzetting van behandeling

Lowering cholesterol, blood pressure, or both to prevent cardiovascular events: results of 8.7 years of follow-up of Heart Outcomes Evaluation Prevention (HOPE)-3 study participants

Literatuur - Bosch J, Lonn EM, Jung H et al. - Eur Heart J. 2021 May 8;ehab225. doi: 10.1093/eurheartj/ehab225.

Introductie en methoden

De Heart Outcomes Evaluation Prevention (HOPE)-3 studie onderzocht of LDL-c verlaging of BP-verlaging, alleen of in combinatie, CV events verminderde bij personen zonder een voorgeschiedenis van CVD [1-3]. De studie includeerde mannen van ≥55 jaar en vrouwen van ≥65 jaar met één CV risicofactor (verhoogde taille-heupverhouding, roken, verhoogde nuchtere glucose, verminderde glucosetolerantie, diabetes waarvoor alleen dieetcontrole nodig was, eGFR 45-60 ml/min/1.73m², of een familiegeschiedenis met vroegtijdige CVD bij een eerstegraads familielid). Vrouwen tussen 60-65 jaar werden geïncludeerd als ze 2 risicofactoren hadden. In totaal werden 12 705 deelnemers gerandomiseerd naar behandeling met rosuvastatine 10 mg per dag of placebo en candesartan 16 mg per dag plus hydrochloorthiazide 12.5 mg per dag of placebo.

Na een actieve behandelperiode van 5.6 jaar werd vastgesteld dat rosuvastatine MACE met 24% verminderde in vergelijking met placebo. Behandeling met candesartan plus hydrochloorthiazide leidde tot een verlaging van SBP met 6 mmHg. Deze behandeling had echter geen effect op MACE in de totale trialpopulatie. Alleen bij personen waarvan de SBP op baseline in het hoogste tertiel viel werd een significante afname van MACE waargenomen met candesartan plus hydrochloorthiazide, vergeleken met placebo. Om mogelijke langetermijneffecten van behandelingen te onderzoeken, werd de deelnemers gevraagd om na de actieve interventiefase van 5.6 jaar ook mee te doen aan de passieve verlengde follow-up van nog eens 3.1 jaar, waarin ze geen studiemedicatie meer kregen. 9326 deelnemers stemden in om deel te nemen aan de passieve follow-up. Het doel van deze passieve verlengde follow-up was om te bepalen of 1) de voordelen die werden waargenomen tijdens de actieve fase met rosuvastatine werden gehandhaafd, versterkt of afgezwakt tijdens de passieve fase en 2) vertraagde voordelen zouden optreden bij degenen die candesartan plus hydrochloorthiazide kregen tijdens de actieve fase vergeleken met placebo.

De twee co-primaire uitkomsten in zowel de actieve als de passieve fase van deze studie waren MACE-1 (MI, beroerte of CV sterfte) en MACE-2 (MACE-1 plus gereanimeerde hartstilstand, HF of coronaire revascularisatie). Een secundair eindpunt was MACE-2 plus angina. Coronaire ischemische events werden geanalyseerd in een post-hocanalyse. De mediane duur van de totale follow-up (periode van actieve behandeling plus passieve observatieperiode) was 8.7 jaar (IQR 8.1-9.3 jaar).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De resultaten van deze studie suggereren dat CV voordelen van behandeling met rosuvastatine gedurende een mediane periode van 5.6 jaar, vergeleken met placebo, voor tenminste 3 jaar na stopzetting van de therapie aanhouden of zelfs toenemen bij personen zonder CVD maar met een gemiddeld risico op CV events. Vergelijkbare resultaten werden waargenomen voor BP-verlagende therapie bij personen met een verhoogde systolische bloeddruk (>143 mmHg), maar niet voor degenen met een lagere systolische bloeddruk.

De auteurs merkten op dat er op basis van deze data niet moet worden geconcludeerd dat behandeling met statines na 5 of 6 jaar stopgezet moet worden, maar dat de data impliceren dat aanhoudende en verbeterde voordelen optreden, zelfs na stopzetting van de statinetherapie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: