Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACC.21

Verslag, presentaties en video impressie van het 2021 virtuele congres van de American College of Cardiology (ACC).

Hoger DHA niveaus gecorrigeerd voor EPA verhogen risico op MACE

Nieuws - 31 mei 2021

ACC 2021 In patiënten die coronaire angiografie ondergingen in het INSPIRE register waren hogere niveaus van EPA, ongecorrigeerd en gecorrigeerd voor DHA, geassocieerd met lager MACE en in tegenstelling waren hogere niveaus van DHA, gecorrigeerd voor EPA, geassocieerd met hoger MACE.

Geen significant verschil in uitkomsten met ritmecontrole met ablatie vs. frequentiecontrole in patiënten met AF en HF

Nieuws - 27 mei 2021

ACC 2021 In de RAFT-AF trial werden geen significante verschillen aangetoond tussen ritmecontrole door middel van ablatie en frequentiecontrole voor de primaire uitkomst van sterfte door alle oorzaken en HF events in patiënten met HF en AF.

Anti-fibrotische medicatie vermindert myocardiale fibrose in HFpEF

Nieuws - 26 mei 2021

ACC 2021 Myocardiaal extracellulair volume was verlaagd door behandeling met pirfenidone, een anti-fibrotische medicatie, na 52 weken in vergelijking met placebo in patiënten met HFpEF en bewijsvoering van myocardiale fibrosis.

DAPT de-escalatie na 1 maand in MI patiënten met PCI verlaagt primaire uitkomst

Nieuws - 26 mei 2021

ACC 2021 De-escalatie van DAPT met clopidogrel 1 maand na PCI verlaagde de samengestelde uitkomst van ischemische en bloedingsevents in vergelijking met de actieve controlegroep in acuut MI patiënten.

De-escalatie met zwakkere P2Y12-remmer 1 maand na PCI

5' educatie - 25 mei 2021 - Prof. dr. Freek Verheugt
Prof. Verheugt vat de resultaten samen van de TALOS-AMI trial, waarin werd onderzocht of terugschakelen naar DAPT met clopidogrel effectief was in vergelijking met DAPT met ticagrelor in acuut MI patiënten 1 maand na PCI.

ACC 2021 Prof. Verheugt vat de resultaten samen van de TALOS-AMI trial, waarin werd onderzocht of terugschakelen naar DAPT met clopidogrel effectief was in vergelijking met DAPT met ticagrelor in acuut MI patiënten 1 maand na PCI.

Revalidatie-interventie verbetert fysiek functioneren van oudere patiënten met ADHF

Nieuws - 19 mei 2021

ACC 2021 REHAB-HF toonde aan dat geïndividualiseerde revalidatie-interventie, vergeleken met standaardzorg, leidde tot significante verbeteringen in fysiek functioneren, frailty status, kwaliteit van leven en depressie bij oudere patiënten met ADHF.

Kan remming van IL-6 tot CV bescherming leiden in CKD?

5' educatie - 19 mei 2021 - Prof. Paul Ridker
Prof. Ridker praat over anti-inflammatoire therapieën om CVD te voorkomen: Wat is de juiste medicatie en wat is de juiste patiëntenpopulatie?

ACC 2021 Prof. Ridker praat over anti-inflammatoire therapieën om CVD te voorkomen: Wat is de juiste medicatie en wat is de juiste patiëntenpopulatie?

TG afname met ANGPTL3 antilichaam in patiënten met ernstige hypertriglyceridemie

Nieuws - 19 mei 2021

ACC 2021 Een fase 2 studie toonde dat evinacumab resulteerde in afname van triglyceriden (TGs), maar afname was variabel en afhankelijk van genotype in patiënten met ernstige hypertriglyceridemie. .

Alcoholgebruik geassocieerd met grotere kans op een discrete AF-episode in de komende vier uur

Nieuws - 19 mei 2021

ACC 2021 Resultaten van de HOLIDAY studie suggereren dat slechts één glas alcohol geassocieerd was met een tweemaal grotere kans en dat twee of meer glazen geassocieerd waren met een 3.5-maal grotere kans op een discrete AF-episode in de komende vier uur.

Nieuwe IL-6 remmer verlaagt in grote mate hsCRP in CKD patiënten met hoog hsCRP

Nieuws - 19 mei 2021

ACC 2021 De fase 2 RESCUE trial toonde dat de IL-6 remmer ziltivekimab tot grote afname van hsCRP en andere biomarkers van inflammatie en trombose leidde in patiënten met CKD en ≥2 mg/L hsCRP.

Niet-steroïde MRA verlaagt nieuwe AF in DKD patiënten

Nieuws - 19 mei 2021

ACC 2021 Risico op nieuwe AF was verlaagd met 29% in patiënten gerandomiseerd naar finerenone in vergelijking met placebo in een populatie van patiënten met T2DM en CKD.

Renale denervatie als optie voor patiënten met hypertensie ondanks medicatie

5' educatie - 18 mei 2021 - Prof. Ajay Kirtane
Prof. Kirtane vat de resultaten van een sham gecontroleerde trial samen waarin de werkzaamheid en veiligheid van renale denervatie werd onderzocht in patiënten met verhoogd BP die een combinatiepil met 3 medicijnen gebruikten.

ACC 2021 Prof. Kirtane vat de resultaten van een sham gecontroleerde trial samen, waarin de werkzaamheid en veiligheid van renale denervatie werd onderzocht in patiënten met verhoogd BP die een combinatiepil met 3 medicijnen gebruikten.

ACC.21