Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vergelijkbare effectiviteit van lage-dosis en normale sterkte aspirine in patiënten met ASCVD

Nieuws - 16 mei 2021

Aspirin Dosing: A Patient-centric Trial Assessing Benefits And Long-term Effectiveness Trial (ADAPTABLE)

Gepresenteerd op ACC.21 door William Schuyler Jones (Durham, NC, VS)

Introductie en methode

Aspirine is de meest gebruikte medicatie bij patiënten met vastgestelde atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD) en is geassocieerd met een lager risico op sterfte, MI en beroerte, in vergelijking met placebo. Er bestaan echter geen RCT trial uitkomsten voor de optimale dosering van aspirine bij deze patiënten. Het belangrijkste doel van de ADAPTABLE (Aspirin Dosing: A Patient-Centric Trial Assessing Benefits and Long-Term Effectiveness) studie was om de effectiviteit en veiligheid van 81 mg vs. 325 mg aspirine te bepalen in patiënten met ASCVD.

De ADAPTABLE trial was een multicenter, pragmatisch ontworpen, gerandomiseerde, open-label trial die 15.076 patiënten uit de Verenigde Staten includeerde met een vastgesteld ASCVD en één of meer additionele CV risicofactoren. Patiënten die in aanmerking kwamen voor inclusie werden geïdentificeerd met behulp van elektronische gezondheidsdossiers. Patiënten ontvingen via de post, email of telefoon een uitnodiging om deel te nemen aan de studie. Patiënten schreven zich in en randomiseerden zichzelf naar dagelijks 81 mg of 325 mg aspirine met behulp van de beveiligde website van de studie. Deelnemers kwamen voor follow-up bezoeken elke drie tot zes weken terug op deze website.

Het primaire effectiviteitseindpunt was een samenstelling van sterfte door alle oorzaken, ziekenhuisopname door MI, of ziekenhuisopname vanwege een beroerte. Het primaire veiligheidspunt was ziekenhuisopname door een majeure bloeding waarvoor een bloedtransfusie nodig was. De mediane follow-up was 26 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Er waren geen significante verschillen in sterfte door alle oorzaken, MI, en beroerte in patiënten met vastgestelde ASCVD die dagelijks 81 mg vs. 325 mg aspirine namen. Ook waren de lage aantallen majeure bloeding events vergelijkbaar tussen de twee aspirinegroepen. Er was echter een hogere incidentie van switchen van dosering in de patiëntengroep die 325 mg aspirine kregen ten opzichte van de groep met 81 mg.

Patiënten met ASCVD die behandeld worden met 81 mg aspirine wordt, op basis van de trialuitkomsten, aanbevolen om de dagelijkse lage dosis te blijven gebruiken. Wanneer patiënten de behandeling van aspirine hervatten, zou het starten met 81 mg het beste zijn, vanwege een betere verdraagzaamheid. Aan patiënten die de hogere dosis (325 mg) verdragen wordt aanbevolen om deze dosis te blijven gebruiken.

Discussie

De discussant Jane Linderbaum(Rochester, MN, USA) prees Schuyler Jones voor het ontwerp en de lage kosten van de ADAPTABLE trial welk plaats vond in een uitdagende periode in de zorg voor zowel clinici als patiënten. Het feit dat alle patiënten virtueel gevolgd konden worden heeft naar alle waarschijnlijk geholpen bij de inclusie en deelname. Het tweede punt dat Linderbaum aanstipte was dat 41% van de deelnemers die behandeld werden met 325 mg dagelijkse aspirine waren geswitcht naar de 81 mg groep. Ze benoemde de DAPT richtlijn en preventie uitkomsten die mogelijk hebben bijgedragen aan de switch in dosering. Linderbaum sloot haar discussie af door te zeggen dat zorgverleners uitkomstdata nodig hebben die een juiste aanbeveling voor een aspirinedosis aan patiënten ondersteunen.

–Onze verslaglegging van ACC.21 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres –

Deze studie is tegelijkertijd gepubliceerd in de N Eng J Med Bekijk een video van Schuyler Jones over de ADAPTABLE trial

Deel deze pagina met collega's en vrienden: