Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NOAC vermindert eerste en totale CV events bij patiënten met PAD die revascularisatie ondergaan

Nieuws - 17 mei 2021

Reductions in Total Ischemic Events with Rivaroxaban in Patients with Symptomatic Pad after Revascularization: The VOYAGER PAD Trial

Gepresenteerd op ACC.21 door Prof. Rupert Bauersachs (Darmstadt, Duitsland)

Introductie en methoden

Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAD) die revascularisatie ondergaan, hebben een hoog risico op ernstige nadelige events in de ledematen (MALE) en vasculaire events. De resultaten van VOYAGER PAD werden vorig jaar gepresenteerd op ACC.20 en lieten zien dat rivaroxaban 2.5 mg tweemaal daags met aspirine versus alleen aspirine eerste events met 15% verminderde in patiënten met PAD die perifere revascularisatie ondergingen (HR 0.85, 95%CI 0.76-0.96, P=0.0085). De resultaten over het effect van rivaroxaban op totale (eerste en mogelijk volgende) events in VOYAGER PAD zijn dit jaar gepresenteerd op ACC.21.

VOYAGER PAD was een dubbelblinde, placebogecontroleerde studie in 6564 patiënten met symptomatische PAD van de onderste ledematen die perifere revascularisatie ondergingen. Patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar behandeling met rivaroxaban 2.5 mg tweemaal daags of placebo. Alle patiënten ontvingen een achtergrondbehandeling met aspirine 100 mg per dag. Het primaire eindpunt was tijd tot de eerste acute ischemie van de ledematen, majeure amputatie met een vasculaire oorzaak, MI, ischemische beroerte of CV sterfte. Het doel van de huidige vooraf gespecificeerde analyse was om het aantal eerste en totale events te onderzoeken bij PAD patiënten die revascularisatie ondergingen, en om het effect van rivaroxaban op eerste en totale events te bepalen. Een ander vooraf gespecificeerd eindpunt was totale (eerste en volgende) vasculaire events, inclusief terugkerende primaire eindpuntevents en andere vasculaire events. De mediane follow-up was 28 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Rivaroxaban 2.5 mg tweemaal daags plus aspirine versus alleen aspirine verminderde eerste en daaropvolgende nadelige ledematenevents en CV events. Prof. Bauersachs zei dat rivaroxaban 2.5 mg tweemaal daags met aspirine zou moeten worden overwogen als aanvullende therapie na revascularisatie van de onderste ledematen om eerste en volgende nadelige events te verminderen in patiënten met PAD.

–Onze verslaglegging van ACC.21 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres –

De resultaten van deze studie werden gelijktijdig gepubliceerd in J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: