Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ARNI is niet superieur aan ARB in gevorderd HF

Nieuws - 18 mei 2021

Sacubitril/Valsartan (LCZ696) In Patients With Advanced Heart Failure And Reduced Ejection Fraction: Results Of The LIFE Trial

Gepresenteerd op de ACC.21 door Prof. Douglas Mann, MD (St. Louis, MO, VS)

Introductie en methoden

PARADIGM-HF toonde aan dat sacubitril/valsartan de morbiditeit en mortaliteit verminderde bij patiënten met chronische HFrEF in vergelijking met enalapril. Minder dan 1% van de patiënten in PARADIGM-HF had echter NYHA-klasse IV HF. De LIFE trial onderzocht of sacubitril/valsartan superieur is aan valsartan met betrekking tot verlaging van NT-proBNP-levels bij patiënten met gevorderd HFrEF.

LIFE was een prospectieve, multicenter, dubbelblinde trial in 335 patiënten met gevorderd HF. De belangrijkste inclusiecriteria waren NYHA-klasse IV-symptomen in de afgelopen 3 maanden, richtlijn-gestuurde therapie (GDMT) ontvangen voor HF gedurende ≥3 maanden of intolerant voor GDMT, LVEF≤35%, BNP≥250 pg/ml of NT-proBNP≥800 pg/ml, SBP>90 mmHg en ten minste 1 aanvullende objectieve bevinding van gevorderde HF. Patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar behandeling met ofwel sacubitril/valsartan (n=167) of valsartan (n=168) gedurende een dubbelblinde behandelingsperiode van 24 weken. Het primaire eindpunt was de oppervlakte onder de curve (AUC) voor de proportionele verandering in NT-proBNP-levels van baseline tot en met 24 weken. Het secundaire effectiviteitseindpunt was dagen in leven, niet opgenomen in het ziekenhuis en vrij van HF events. Secundaire tolerantie-eindpunten waren onder meer medicijntolerantie, hypotensie, verslechtering van de nierfunctie en hyperkaliëmie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Sacubitril/valsartan was niet superieur aan valsartan wat betreft verandering van NT-proBNP-levels bij patiënten met gevorderd HF. Sacubitril/valsartan gaf ook geen verbetering in het secundaire eindpunt van dagen in leven, niet opgenomen in het ziekenhuis en vrij van HF events en gaf ook geen vermindering van CV sterfte of HF ziekenhuisopname, in vergelijking met valsartan. Er was een groter aantal patiënten met niet-levensbedreigende hyperkaliëmie in de sacubitril/valsartan-arm vergeleken met de valsartan-arm.

-Onze verslaglegging van ACC.21 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: