Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Duale SGLT1/2-remmer vermindert CV events in HF over het volledige ejectiefractiebereik

Nieuws - 18 mei 2021

Benefits Of Sodium Glucose Co-transporter-1/2 Inhibition With Sotagliflozin Across The Full Spectrum Of Ejection Fraction, Including Heart Failure With Preserved Ejection Fraction

Gepresenteerd op de ACC.21 door Prof. Deepak Bhatt, MD (Boston, MA, VS)

Introductie en methoden

De SOLOIST en SCORED trials toonden aan dat de duale SGLT1- en SGLT2-remmer sotagliflozine HF-ziekenhuisopnames bij patiënten met HFrEF verminderde. In de huidige analyse werden data op patiëntniveau van beide trials gepoold om het effect van sotagliflozine bij patiënten met HFpEF te bepalen.

De SOLOIST trial includeerde 1222 patiënten met diabetes en verslechterend HF en SCORED includeerde 10584 patiënten met diabetes en CKD. In beide trials werden patiënten gerandomiseerd naar behandeling met sotagliflozine of placebo. De mediane follow-up van SOLOIST was 9 maanden en de mediane follow-up van SCORED was 16 maanden. Het primaire eindpunt van beide studies was het totale aantal CV sterfgevallen, ziekenhuisopnames voor HF en dringende bezoeken voor HF. De huidige gepoolde analyse op patiëntniveau bepaalde het effect van sotagliflozine op het primaire eindpunt als functie van de baseline ejectiefractie (EF).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze gepoolde analyse op patiëntniveau met behulp van data van SOLOIST en SCORED liet zien dat de duale SGLT1/2-remmer sotagliflozine het primaire eindpunt van totale CV sterfte, ziekenhuisopnames voor HF en dringende ziekenhuisbezoeken voor HF significant verminderde over het volledige bereik van baseline EF.

Discussie

De discussiant Ileana Piña, MD (Mount Pleasant, MI, VS) zei dat het feit dat deze resultaten positief waren bij vrouwen zeer bemoedigend is, aangezien de HFpEF-populatie vaak uit oudere vrouwen bestaat. Ze zei ook dat er prospectieve trials op dit moment gaande zijn die de effecten van deze medicijnen op HFpEF direct en prospectief onderzoeken. De resultaten van deze studies worden voor het einde van dit jaar verwacht.

-Onze verslaglegging van ACC.21 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: