Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoger behaalde EPA en DHA niveaus niet geassocieerd met veranderingen in CV uitkomsten

Nieuws - 18 mei 2021

Relationship Between Omega-3 Fatty Acid Levels And Major Adverse Cardiovascular Outcomes In Patients With High Cardiovascular Risk

A Secondary Analysis of the STRENGTH Trial

Gepresenteerd op ACC.21 door Steven E. Nissen, MD (Cleveland, OH, VS)

Introductie en methoden

Twee recente grote RCTs, de REDUCE-IT (Reduction of Cardiovascular Events with Icosapent Ethyl-Intervention) en de STRENGTH (the Statin Residual Risk with Epanova in High Cardiovascular Risk Patients with Hypertriglyceridemia) trials rapporteerden verschillende resultaten voor CV uitkomsten met behandeling van omge-3 vetzuren in patiënten met hoog CV risico. De REDUCE-IT trial toonde een 25% risicoreductie voor MACE met icosapent ethyl, terwijl de STRENGTH trial neutrale resultaten rapporteerde met omega-3CA. Verschillende hypotheses zijn geopperd om de discrepantie in bevindingen tussen de twee trials te verklaren. Deze omvatten hoger behaalde eicosapentaeenzuur (EPA) plasmaniveaus in patiënten die gezuiverde EPA ontvingen in de REDUCE-IT trial in vergelijking met diegenen die een gemengd supplement van EPA met docosahexaeenzuur (DHA) kregen in de STRENGTH trial. Of de mogelijkheid dat DHA de CV voordelen van EPA tegenwerkt.

Deze post hoc analyse van de STRENGTH onderzocht de associatie tussen behaalde niveaus van omega-3 vetzuren en CV uitkomsten door patiënten in te delen in tertielen van behaalde niveaus van EPA of DHA in patiënten dagelijks behandeld met 4 g omega-3 carboxylzuur (CA) en patiënten in de maisolie placebo groep te gebruiken als referentie.

Resultaten

Conclusie

In patiënten in het hoogste tertiel van behaalde EPA niveaus met omega-3CA was EPA niveau niet geassocieerd met verbeterde CV uitkomsten. Ook hadden patiënten in het hoogste tertiel van DHA niveaus een vergelijkbare MACE uitkomst in vergelijking met diegenen in de placebogroep. Met inachtneming van het verhoogde risico op AF dat werd gezien in omega-3 vetzurentrials, is er onduidelijkheid of omega-3 vetzurenformulering netto voordeel of schade geeft, concludeerde Nissen. Om de discrepantie te begrijpen is meer onderzoek nodig, over de vergelijking van minerale olie met maisolie en de vergelijking van gezuiverde EPA met andere formuleringen van omega-3 vetzuren.

Discussie

De resultaten die hier gepresenteerd zijn, zijn erg belangrijk, zei Eileen Handberg, PhD (Gainesville, FL, VS). Klinische onderzoek moet zich niet alleen richten op een primaire uitkomsten artikel, maar onderzoekers zouden volledig de trialdata moeten verkennen om zoveel mogelijk te leren. De verkennende analyses zijn belangrijk omdat ze mogelijk aantonen waarom deze uitkomsten verschillend zijn. De volgende stap, zei ze, zou of een head-to-head study moeten zijn tussen de twee omega-3 vetzuren of een studie naar de verschillende oliën om te kijken of ze resulteren in verschillende uitkomsten.

Deze resultaten van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in JAMA Cardiology Bekijk een video van prof. Handberg over deze analyse

Deel deze pagina met collega's en vrienden: