Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Niet-steroïde MRA verlaagt nieuwe AF in DKD patiënten

Nieuws - 19 mei 2021

Finerenone And New Onset Of Atrial Fibrillation Or Flutter In Patients With Chronic Kidney Disease And Type 2 Diabetes

Gepresenteerd op ACC.21 door Gerasimos Filippatos (Athene, Griekenland)

Introductie en methoden

Patiënten met CKD en T2DM hebben een verhoog risico op atriumfibrilleren (AF). Vervolgens hebben patiënten met AF een verhoogd risico op hartfalen en beroerte. Overactivatie van de mineralocorticoïde receptor (MR) kan resulteren in structurele cardiale remodelering, zoals aangetoond in preklinische studies. Ook speelt MR overactivatie een belangrijke rol in progressie van chronische nierziekte en is een potentiële bijdragende factor voor AF.

Finerenone is een nieuwe, niet-steroïde, selectieve, MR antagonist (MRA) met anti-inflammatoire en anti-fibrotische eigenschappen, aangetoond in diermodelstudies. Recent is aangetoond dat finerenone risico op CVD en CKD progressie verlaagt in patiënten met CKD en T2M in de FIDELIO-DKD trial.

In de FIDELIO-DKD trial werden 5723 patiënten geïncludeerd en tijdens een run-in periode van 4-16 weken werd standaardmedicatie (waaronder RAASi) geoptimaliseerd en opgetitreerd naar maximaal tolereerbare dosis. De trial includeerde T2DM patiënten met eGFR ≥25 en ≤75 mL/min/1.73m2. Patiënten met HRrEF met NYHA klasse II-IV en ongecontroleerde ateriele hypertensie werden uitgesloten.

In deze studie werd het effect van finerenone in vergelijking met placebo op het vooraf gespecificeerde eindpunt van nieuwe AF onderzocht. Bovendien warden nier en CV samengestelde eindpunten geanalyseerd in patiënten met en zonder AF.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een subanalyse van de FIDELIO-DKD trial resulteerde behandeling met finerenone in optimaal behandelde patiënten met T2DM en CDK in een afname van nieuwe AF in vergelijking met placebo. Cardiorenale bescherming door finerenone in patiënten met CKD en T2DM was onafhankelijk van AF.

Discussie

The discussant Anne Curtis, MD (Buffalo, NY, USA) said it is important to know whether there are benefits other than for the primary outcome because patients may benefit of these side effects. But because of the small benefit and these were initial results she wouldn’t treat patients with this drug to reduce AF risk per se. She concluded by saying that drugs for treatment of diabetes, heart failure, etc. may have pleotropic effects, such as benefits on AF. It is important to look for these effects and implement the therapies where it makes sense.

-Onze verslaglegging van ACC.21 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

De bevindingen van deze studie zijn tegelijkertijd gepubliceerd in J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: