Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Revalidatie-interventie verbetert fysiek functioneren van oudere patiënten met ADHF

Nieuws - 19 mei 2021

A Novel Physical Rehabilitation Intervention for Older Patients with Acute Decompensated Heart Failure: The REHAB-HF Trial

Gepresenteerd op ACC.21 door Prof. Dalane Kitzman (Winston-Salem, NC, VS)

Introductie en methoden

Acuut gedecompenseerd HF (ADHF) is geassocieerd met slechte kwaliteit van leven, frequente heropname in het ziekenhuis, fysieke kwetsbaarheid (frailty), hoge mortaliteit en verlies van onafhankelijkheid. Fysieke disfunctie wordt echter meestal niet aangepakt in klinische ADHF-behandeltrajecten.

REHAB-HF was een multicenter, gerandomiseerde, gecontroleerde studie waarin een geïndividualiseerde revalidatie-interventie werd vergeleken met standaardzorg. De interventie omvatte vier fysieke functiedomeinen (kracht, balans, mobiliteit en uithoudingsvermogen). De interventie was bedoeld voor oudere patiënten die met ADHF in het ziekenhuis waren opgenomen en werd 1-op-1 uitgevoerd door een getrainde therapeut. De interventie werd gestart in het ziekenhuis of zo snel mogelijk na ontslag en vond daarna 3 keer per week gedurende 12 weken plaats in een poliklinische setting. Na 12 weken werd de interventie thuis en zelfgestuurd voortgezet. In totaal werden 349 patiënten (gemiddelde leeftijd 73 jaar, 51% vrouwen, 49% niet-wit, 97% waren frail/pre-frail) gerandomiseerd naar de interventiegroep (n=175) of de standaardzorggroep (n=174). De primaire uitkomst was de Short Physical Performance Battery score (SPPB, score varieert van 0 tot 12, waarbij een lagere score duidt op ernstigere fysieke disfunctie) na 3 maanden. De secundaire uitkomst was aantal heropnames in het ziekenhuis om welke reden dan ook na 6 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie liet zien dat geïndividualiseerde fysieke revalidatie-interventie, vergeleken met standaardzorg, resulteerde in significante verbeteringen in fysiek functioneren, frailty status, kwaliteit van leven en depressie bij oudere patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen voor ADHF.

Discussie

De discussiant Prof. Eileen Handberg, PhD zei dat deze studie ontzettend belangrijk is, aangezien de resultaten die in deze studie werden gemeten het meest betekenisvol zijn voor patiënten met HF. Dit is een real-world interventie met een aanzienlijke impact, aldus Prof. Handberg. Ze wees er wel op dat een groot aantal patiënten niet in aanmerking kwam om mee te doen aan de studie omdat ze te ver het revalidatiecentrum woonden. Het zou handig zijn als deze interventie via telehealth-technieken aan meer patiënten kan worden aangeboden.

-Onze verslaglegging van ACC.21 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

De resultaten van deze studie zijn tegelijkertijd gepubliceerd in N Engl J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: